Dariusz Kosiński

badacz teatralny i performatyk, profesor w Katedrze Performatyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2010–2013 dyrektor programowy Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Od 2014 zastępca dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Najważniejsze publikacje: Polski teatr przemiany (Wrocław 2007), Teatra polskie. Historie (Warszawa 2010), Teatra polskie. Rok katastrofy (Warszawa 2012). Ostatnio wydał monografię Grotowski. Profanacje (Wrocław 2015) oraz zbiór esejów Performatyka. W(y)prowadzenia (Kraków 2016). Jest redaktorem naczelnym „Performera”.
Numer ORCID: 0000-0001-8502-8827