Narzędziownia

Zgodnie ze swoją nazwą, „Narzędziownia” gromadzi materiały pomocne w prowadzeniu własnych badań dotyczących Jerzego Grotowskiego, a także związanych z korzystaniem z zasobów Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego. Zmieszczono tu bibliografie tekstów Grotowskiego i jego współpracowników, a także prac im poświęconych. Podstawowe dane faktograficzne przynosi Kalendarium życia i twórczości Jerzego Grotowskiego, obejmujące także działalność Teatru 13 Rzędów i Teatru Laboratorium. Zbiory Archiwum opisują katalogi książek, filmów i fotografii. Wszystkie narzędzia będziemy się starali na bieżąco uzupełniać i wzbogacać, tak by korzystanie z nich było jak najłatwiejsze, a uzyskiwane przy ich pomocy efekty – jak najciekawsze.