2022-06-13
2022-06-14
PERFORMER 23/2022 (proj. Barbara Kaczmarek)
Dariusz Kosiński

O (nie)praktykowaniu romantyzmu

Czym jest postawa romantyczna? W Polsce to własna odpowiedź życiu i historii. To sprawa zasadnicza. Dla mnie nie jest zatem ważne, czy nasz romantyzm stworzył jakąś teorię dramatu, powiedzmy. Bo, moim zdaniem, najistotniejsza w nim jest właśnie owa postawa: wobec życia i wobec historii.

Piotr Dobrowolski

Romantyczne egzorcyzmy

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, w obliczu dokonujących się przemian ustrojowych, Maria Janion ogłosiła kres paradygmatu romantycznego, który przez kilkanaście wcześniejszych dziesięcioleci współtworzył formację fundamentalną dla polskiej kultury i tożsamości. Diagnoza autorki Projektu krytyki fantazmatycznej nie miała charakteru postulatywnego, a konstatywny, przy czym sama Janion, co przejrzyście wykazał w swojej książce Tomasz Plata, nie godziła się z obserwowaną i opisywaną przez siebie zmianą.

Daniel Przastek

„Teatr układasz”. Współpraca z Michałem Zadarą nad przedstawieniami romantycznymi

Dzień 15 maja 2022 roku to data szczególna, metafizyczna, nieoczywista. Niby słoneczna niedziela w kalendarzu wiosny, a jednak dla ludzi teatru wieńcząca pewną epokę. Tego dnia odeszli dwaj wielcy aktorzy: jeden związany z tradycją i sceną warszawską – Ignacy Gogolewski, drugi z krakowską – Jerzy Trela. Dla owego tekstu stali się oni symbolami odchodzącej tradycji romantycznej. Pierwszy odtwarzał rolę Gustawa-Konrada w historycznej, „odwilżowej” realizacji Dziadów w reżyserii Aleksandra Bardiniego w Teatrze Polskim w Warszawie w roku 1955, drugi to niezapomniany bohater inscenizacji Konrada Swinarskiego w Starym Teatrze z roku 1973. Ich odejście zamknęło pewną erę, ale również przywołało jaskrawiej moje własne doświadczenia w pracy nad spektaklami romantycznymi z Michałem Zadarą.

DZIAŁO SIĘ W INSTYTUCIE 2022

Dariusz Kosiński

Kronopio. Wspomnienie o Jerzym Gurawskim

Są ludzie, których spotkaliśmy tylko kilka razy, a wydaje nam się, że ich znamy bardzo dobrze i że łączą nas serdeczne więzi. Takim człowiekiem jest w moim odczuciu i pamięci Jerzy Gurawski, zmarły niespodziewanie 10 marca 2022 roku, wybitny polski architekt, a dla nas, związanych z dokonaniami i teatrem Jerzego Grotowskiego, twórca kluczowych, rewolucyjnych rozwiązań przestrzennych.

Monika Kostaszuk-Romanowska

Dziady Anno Domini 2021, czyli aktualny dyskurs romantycznego teatru politycznego

Jan Karow

Inne oblicze Bohatera Polaków. Jerzy Trela w Klubie Polskim w reżyserii Pawła Miśkiewicza