Kontakt

Redakcja

 • Dariusz Kosiński (redaktor naczelny)
 • Monika Blige (zastępczyni redaktora naczelnego)
 • Wanda Świątkowska (redaktorka)
 • Łucja Iwanczewska (redaktorka)
 • Katarzyna Woźniak (dział zagraniczny)
 • Karolina Sołtys (korekta i skład)
 • Barbara Kaczmarek (projekt okładki)

Kontakt

redakcja [at] grotowski [dot] net

Adres korespondencyjny

Redakcja pisma internetowego „Performer”
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
Rynek-Ratusz 27, 50-101 Wrocław

Wydawca

Instytut im. Jerzego Grotowskiego

 • Rynek-Ratusz 27, 50-101 Wrocław
 • tel. 71 34 45 320
 • sekretariat [at] grotowski-institute [dot] pl
 • Dyrektor: Jarosław Fret

grotowski-institute.pl