2013-11-15
2021-01-31
Dariusz Kosiński

Słowo wstępu

Konferencja „Wielka? Reforma? Teatru?”, Wrocław 7–8 czerwca 2013, fot. Karol JarekW dniach 7–8 czerwca 2013 roku w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego odbyła się konferencja wieńcząca projekt „Wielka? Reforma? Teatru?” realizowany w ramach Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań. Uczestnikom jego grupy roboczej zaproponowaliśmy przygotowanie i przedstawienie własnych prezentacji lub referatów odwołujących się do problemów podejmowanych w ciągu całorocznych spotkań. Na to zaproszenie z różnych względów odpowiedziała tylko część uczestników (udział w konferencji nie był obowiązkowy), ale był to odzew znaczący, a efekty, czyli same prezentacje, stanowiły wielce interesujący materiał, także do dyskusji, w której zaproszonymi partnerami uczestników byli profesorowie Krystyna Duniec i Lech Sokół z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie.

Prezentowane w tej części siódmego numeru „Performera” teksty wybranych wystąpień (nie wszystkie prezentacje zostały ostatecznie przekształcone w wersje do publikacji) ukazują całe rozległe spektrum tematów, metodologii i stylów prezentacji. Nie układają się one w jakieś tematyczne ciągi, więc i redakcja zrezygnowała z nadawania im choćby znamion spójności. Publikujemy je jako udane próby mierzenia się z całym bogactwem zagadnień otwieranych przez projekt Otwartego Uniwersytetu, jako jego rezultat, a zrazem jako zaproszenie dla wszystkich myślących o wzięciu udziału w kolejnych edycjach.

O autorze »