Kalendarium życia i działalności twórczej Jerzego Grotowskiego

1933

11 sierpnia 1933

Miejsce: Rzeszów

Urodził się Jerzy Grotowski – drugie (po bracie Kazimierzu, ur. 26 I 1930) dziecko Emilii z Kozłowskich i Mariana.

Przy opracowaniu kalendarium wykorzystano następujące istniejące już kalendaria cząstkowe:

Adela Karsznia: Kalendarium Teatru Laboratorium, [w:] tejże: Teatr Laboratorium 1965–1970, maszynopis rozprawy doktorskiej, Wrocław 2009, s. 15–176.

Zbigniew Osiński: Aneksy, [w:] tegoż: Grotowski i jego Laboratorium, Warszawa 1980, s. 357–380.

Zbigniew Osiński: Kronika działalności twórczej Jerzego Grotowskiego i jej recepcji (1986–1992), [w:] tegoż: Grotowski wytycza trasy. Studia i szkice, Warszawa 1993, s. 313–343.

Zbigniew Osiński: Teatr „13 Rzędów" i Teatr Laboratorium „13 Rzędów" Opole 1959–1964. Kronika – bibliografia, Opole 1997.

Zbigniew Osiński: Występy gościnne Teatru Laboratorium 1959–1984. Kronika działalności 1978–1984, „Pamiętnik Teatralny" 2000, z. 1–4 (193–196), s. 627–690.

Grzegorz Ziółkowski: Jerzy Grotowski: kalendarium (1982–14 stycznia 1999), [w:] tegoż: Guślarz i eremita. Jerzy Grotowski od wykładów rzymskich (1982) do wykładów paryskich (1997–1998), Wrocław 2007, s. 354–385.