Kalendarium życia i działalności twórczej Jerzego Grotowskiego

1939

Wrzesień 1939

Po wybuchu drugiej wojny światowej rodzina Grotowskich została na zawsze rozdzielona. Marian Grotowski służący w wojsku polskim został internowany w Rumunii, Emilia Grotowska z synami uciekła przed Niemcami na Ukrainę, a następnie przedostała się do Przemyśla.

Październik lub listopad 1939

Ostrzeżona przez radzieckiego oficera o możliwej wywózce, Emilia wraz z synami przedostaje się przez granicę do Rzeszowa, do strefy okupowanej przez Niemców, gdzie zamieszkała u rodziny.