Kalendarium życia i działalności twórczej Jerzego Grotowskiego

1984

15 stycznia – 2 lutego 1984

Miejsce: Yale University

Warsztaty Ryszarda Cieślaka, w których bierze udział Thomas Richards.

24 stycznia 1984

Miejsce: Wrocław

Stefania Gardecka i Ludwik Flaszen przesyłają na ręce dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego i Miasta Wrocławia Stanisława Krotoskiego akt samorozwiązania Teatru Laboratorium.

27 stycznia 1984

Miejsce: Wrocław

Akt samorozwiązania zostaje przesłany do Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz do redakcji „Gazety Robotniczej”, „Odry” i „Dialogu”.

28 stycznia 1984

Miejsce: Wrocław

Akt samorozwiązania ukazuje się w „Gazecie Robotniczej”.

12 marca 1984

Miejsce: Irvine

Sformułowany zostaje prospekt Ścisłego Projektu Badawczego Dramat Obiektywny.

29 maja 1984

Miejsce: Irvine

Pierwsze oficjalne spotkanie interdyscyplinarne w ramach projektu Dramat Obiektywny, w czasie którego Grotowski przedstawia delegatom innych katedr University of California założenia programu.

Lipiec 1984

Miejsce: Irvine

Dwie sesje robocze z udziałem studentów z Yale University (m.in. Thomas Richards) oraz New York University.

31 sierpnia 1984

Miejsce: Wrocław

Z tym dniem oficjalnie ulega rozwiązaniu zespół artystyczny Instytutu Aktora – Teatru Laboratorium.

Ok. połowy września 1984

Miejsce: Volterra

Wystąpienie Grotowskiego w ramach międzynarodowego spotkania „L’arte dello spettatore”, które stanie się podstawą tekstu Il regista come spettatore di professione („Teatro Festival”, Aprile 1986, nr 3, s. 28 – 36).

24 września 1984

Miejsce: Rzym

Wystąpienie Grotowskiego w Instituto dello Spettacolo Uniwersytetu Rzymskiego w ramach seminarium na temat Wschodu i Zachodu; stanie się ono podstawą tekstu Oriente/Occidente ([w:] Teatro Oriente/Occidente, pod red. Antonelli Ottai, Bulzoni Editore (Biblioteca Teatrale 47), Roma 1986, s. 7–19; przekład polski: Wschód – Zachód, przełożył z języka francuskiego Ludwik Flaszen, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1998 nr 27 (październik), s. 6–10).

Październik 1984

Miejsce: Irvine

Początek pracy nad mystery plays.

1 grudnia 1984

Miejsce: Irvine

Dwudziestogodzinna sesja próbna w ramach programu Dramat Obiektywny.

8 grudnia 1984

Miejsce: Irvine

Dwudziestogodzinna sesja próbna w ramach programu Dramat Obiektywny.

31 grudnia 1984

Miejsce: Wrocław

Zakończenie działalności zespołu administracyjno-technicznego Instytutu Aktora – Teatru Laboratorium; ostateczne zamknięcie tej instytucji.