Kalendarium życia i działalności twórczej Jerzego Grotowskiego

1954

Luty 1954

Miejsce: Łódź

W czasopiśmie Łódzkiej Szkoły Filmowej ukazuje się studium Grotowskiego Artystyczny testament K. S. Stanisławskiego („Przegląd Filmowy. Czasopismo Studenckiego Koła Naukowego przy Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi”, nr 2/3. rok V luty–marzec 1954, s. 30–38).

Lato 1954

Miejsce: okolice Nowogardu

Obóz Kół Naukowych szkół artystycznych z udziałem Grotowskiego; w tym samym obozie uczestniczył też Konrad Swinarski.

10–11 grudnia 1954

Miejsce: Warszawa

W Pałacu Prymasowskim odbyła się XIII Sesja Rady Kultury i Sztuki poświęcona problemom repertuaru teatralnego. Jednym z dyskutantów jest Jerzy Grotowski.