Kalendarium życia i działalności twórczej Jerzego Grotowskiego

1961

8–15 stycznia 1961

Miejsce: Kraków

Występy gościnne z Siakuntalą (8 i 10–15 I) w Domu Plastyka przy ul. Łobzowskiej oraz z Misterium–buffo (15 I) w klubie „Pod Jaszczurami”.

21–22 stycznia 1961

Miejsce: Łódź

Występy gościnne z Siakuntalą w sali Studenckiego Teatru Satyrycznego „Cytryna”.

16–20 marca 1961

Miejsce: Wrocław

Występy gościnne z Siakuntalą (16–19 III), w sali Studenckiego Klubu „Pałacyk” i z Misterium-buffo ( 18 i 20 III) w sali Wojewódzkiego Domu Kultury i w Klubie Dziennikarza.

31 marca lub 1 kwietnia 1961

Miejsce: Opole

Premiera Estrad Publicystycznych Turyści i Gliniane gołębie, opisywanych na afiszach jako dzieło kolektywu; twórcą montażu tekstów i materiałów filmowych był Jerzy Grotowski.

5 kwietnia 1961

Miejsce: Opole

Początek prób do Dziadów według Adama Mickiewicza.

8–9 kwietnia 1961

Miejsce: Kędzierzyn

Festyn Teatralny w Zakładowym Domu Kultury Zakładów Przemysłu Chemicznego „Azoty”, zorganizowany przez Teatr 13 Rzędów, komitet Wojewódzki ZMS i Radę Zakładową. Program: 8 IV, od godz. 18.00 – prelekcja Jerzego Grotowskiego, spektakl Misterium-buffo, zabawa taneczna połączona z występami estradowymi aktorów Teatru 13 Rzędów; 9 IV od godz. 18.00 – prelekcja Grotowskiego, spektakl Siakuntala, dyskusja na temat linii ideowo-artystycznej Teatru 13 Rzędów, zabawa taneczna.

28 kwietnia 1961

Miejsce: Opole

Prezentacje przygotowanego przez Teatr 13 Rzędów programu artystycznego z okazji Święta 1 Maja – o godz. 14.45 w sali Opolskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Mieszkaniowego, ul. Reymonta 14, a o godz. 19.30 w sali Teatru.

1 maja 1961

Miejsce: Opole

Do zespołu Teatru 13 Rzędów dołącza Zbigniew Cynkutis.

5 maja 1961

Miejsce: Opole

Pierwsza część zorganizowanego przez Teatr 13 Rzędów i prowadzonego przez Grotowskiego konwersatorium Oni są naszą tradycją: Craig, Meyerhold, Artaud, Tairow, Witkacy.

6 maja 1961

Miejsce: Opole

Przedstawienie Siakuntali w ramach festynu w Opolskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Mieszkaniowego.

9 maja 1961

Miejsce: Błotnica

Wiejski Festyn Teatralny, w ramach którego zaprezentowano Siakuntalę, jedną z Estrad publicystycznych oraz występy rewiowe członków zespołu.

12 maja 1961

Miejsce: Opole

Część druga zorganizowanego przez Teatr 13 Rzędów i prowadzonego przez Grotowskiego konwersatorium Oni są naszą tradycją: Craig, Meyerhold, Artaud, Tairow, Witkacy.

21 maja 1961

Miejsce: Opole

Udział z występami rewiowymi w Festynie Teatralnym w Opolskich Zakładach Dziewiarskich.

21–22 maja 1961

Miejsce: Opole

Teatr 13 Rzędów odwiedza przebywający w Opolu w dniach 20–24 maja poeta Władysław Broniewski. Po obejrzeniu Siakuntali (21 V) i Turystów zaprosił cały zespół na kolację i wsparł jego poszukiwania otwartym listem publikowanym we fragmentach w programach do Dziadów wg Mickiewicza i do Pamiętnika Śląskiego, a w całości w „Dialogu” z czerwca 1974 roku. Poparcie Broniewskiego, znakomitego poety o zdecydowanie lewicowych poglądach, związanego z przedwojennym ruchem komunistycznym i hołubionego przez ówczesne władze miało dla Teatru ogromne znaczenie, stając się cennym orężem w walce z jego lokalnymi i krajowymi przeciwnikami.

27 maja (?) 1961

Miejsce: Opole

Według pisma Grotowskiego zachowanego w zbiorach po Antonim Jahołkowskim, na zebraniu 27 maja (data niepewna) postanowiono „za przykładem Reduty zachować bezwzględne milczenie w pomieszczeniach Teatru na jedną godzinę przed rozpoczęciem przedstawienia, a to celem umożliwienia Kolegom odpowiedniego skupienia się na zadaniach twórczych”.

18 czerwca 1961

Miejsce: Opole

Premiera Dziadów według Adama Mickiewicza do scenariusza teatralnego i w reżyserii Jerzego Grotowskiego. Architektura: Jerzy Gurawski. Kostiumy i rekwizyty: Waldemar Krygier.

9 lipca 1961

Miejsce: Markowice pod Raciborzem

Premiera trzeciej Estrady Publicystycznej: Pamiętnik Śląski. Faktomontaż Pamiętników Arki Bożka, poezji i pieśni śląskiej oraz nagrań radiowych, autorstwa Jerzego Falkowskiego w reżyserii Zygmunta Molika.

22 lipca 1961

Miejsce: Warszawa

W dniu państwowego święta 22 lipca Minister Kultury i Sztuki ogłosił listę osób, którym przyznał swoje nagrody. Był wśród nich Jerzy Grotowski wyróżniony „za działalność kulturalno-oświatową w środowiskach młodzieży robotniczej”.

1 października 1961

Miejsce: Opole

Teatr 13 Rzędów opuszczają Barbara Barska i Adam Kurczyna. Dołączają zaś do niego: Maja Komorowska, Ryszard Cieślak, i Aleksander Kopczewski.

22 października 1961

Miejsce: Opole

Oficjalna (nieoficjalna odbyła się dzień wcześniej) premiera Idioty według Fiodora Dostojewskiego w adaptacji, inscenizacji i reżyserii Waldemara Krygiera.

10–16 listopada 1961

Miejsce: Wrocław

Gościnne występy Teatru 13 Rzędów z Dziadami i Idiotą w sali klubu „Pałacyk” i w kawiarni Hotelu Monopol (Idiota 10–14 XI).