Kalendarium życia i działalności twórczej Jerzego Grotowskiego

1990

1 stycznia 1990

Miejsce: Wrocław

W dawnej siedzibie Teatru Laboratorium (Rynek Ratusz 27) rozpoczyna działalność Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, założony z inicjatywy Tadeusza Burzyńskiego, Janusza Deglera, Józefa Kelery, Aliny Obidniak i Zbigniewa Osińskiego.

Kwiecień 1990

Miejsce: Pontedera

Grotowski prowadzi konferencję w ramach programu „Università della Terza Età”, zatytułowanego Padri e Figli  (Ojcowie i dzieci).

11 kwietnia 1990

Miejsce: Wrocław

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego jednogłośnie przyznaje Grotowskiemu tytuł doktora honoris causa.

28 kwietnia – 2 maja 1990

Miejsce: Pontedera

Spotkanie robocze z uczniami Szkoły Sztuki Dramatycznej (Szkoła dramaticzeskogo iskusstwa) z Moskwy, pod kierunkiem Anatolija Wasiljewa.

25 maja – 9 czerwca 1990

Miejsce: Irvine

Sesja robocza Grotowskiego na University of California.

3 czerwca 1990

Miejsce: Irvine

Otwarty wykład Grotowskiego Ensamble since Stanislavsky, którego fragmenty znajdą się w tekście Od zespołu teatralnego do sztuki jako wehikułu.

15 czerwca 1990

Miejsce: Houston

W wieku pięćdziesięciu trzech lat umiera Ryszard Cieślak. Uroczystości pogrzebowe z udziałem Petera Brooka i Grotowskiego odbyły się w Nowym Jorku, po czym prochy aktora przewieziono do Polski.

Lipiec 1990

Miejsce: Wrocław

Ukazało się drugie, poprawione i uzupełnione (o tekst Performer) wydanie książki Grotowskiego Teksty z lat 1965–1969. Wybór (Wybór i redakcja: Janusz Degler, Zbigniew Osiński. Wydanie II, Wydawnictwo „Wiedza o kulturze”).

Lipiec 1990

Miejsce: Pontedera

Do Workcenter przybyli, jako świadkowie prowadzonej w nim pracy, specjaliści teatru z International School of Theatre Anthropology (ISTA).

10 lipca 1990

Miejsce: Wrocław

Pogrzeb Ryszarda Cieślaka na Cmentarzu Osobowickim.

22 listopada 1990

Miejsce: Paryż

Grotowski otrzymuje obywatelstwo francuskie.

9 grudnia 1990

Miejsce: Paryż

W Théâtre de l’Odéon – Théâtre de l’Europe odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Ryszarda Cieślaka. Zmarłego wspominali Jerzy Grotowski i Peter Brook.

11 grudnia 1990

Miejsce: Paryż

W siedzibie Centre National du Cinéma odbyło się spotkanie Grotowskiego z ludźmi teatru z kilkunastu krajów na temat pracy jego Workcenter. Podczas spotkania miał miejsce pierwszy pokaz filmu Mercedes Gregory Art as vehicle, dokumentującego Downstairs Action i prace nad nią.