Kalendarium życia i działalności twórczej Jerzego Grotowskiego

1982

20 stycznia 1982

Miejsce: Wrocław

Warsztat dla stypendystów Ministerstwa Kultury i Sztuki.

1–15 lutego 1982

Miejsce: Mediolan

Staże Mireckiej i Ryszarda Cieślaka.

4 lutego 1982

Miejsce: Nowy Jork

Na chorobę nowotworową umiera Jacek Zmysłowski.

5­–14 lutego 1982

Miejsce: Holstebro

Wizyta Grotowskiego w Odin Teatret w związku ze współpracą z ISTA.

15 lutego 1982

Miejsce: Rzym

Wizyta Grotowskiego na Uniwersytecie „La Sapienza” celem omówienia spraw organizacyjnych związanych z przygotowywanym cyklem wykładów.

18 lutego – 10 marca 1982

Miejsce: Volterra

Grotowski kieruje pracami zespołu roboczego Teatru Źródeł, współorganizowanymi przez Centro Cultura Attiva „Il Porto” Fausto Pluchinotty.

5–18 marca 1982

Miejsce: Pontedera

Międzynarodowa sesja poświęcona dokonaniom Konstantego S. Stanisławskiego, której towarzyszą staże Cieślaka, Flaszena, Kozłowskiego, Mireckiej, Molika, Nawrot, Rycyk i Scierskiego.

22 marca – 15 czerwca 1982

Miejsce: Rzym

Jako profesor w Instituto del Teatro e dello Spettacolo Uniwersytetu Rzymskiego Grotowski wygłasza cykl wykładów stanowiących podsumowanie prac prowadzonych w ramach projektu Teatr Źródeł; kolejne wykłady odbywały się w dniach: 25–27 i 29–31 III, 1, 2, 5, 6, 19–22, 26–30 IV, 5–8, 13, 18–20, 25 i 28 V oraz 2 i 15 VI. W programie znalazły się oprócz wykładów spotkanie z Peterem Brookiem (30 III) oraz seminarium z Michelem Randomem (28–29 V). Ponadto odbyły się dwa seminaria ze studentami: 3 i 23 IV. W tym samym czasie w Casa Cenci w pobliżu Rzymu trwała praca zespołu Teatru Źródeł pod kierunkiem Grotowskiego. W jej ramach odbywały się także sesje „pracy terenowej” z dziesięciosobowymi grupami studentów „La Sapienza”: 9–12, 14–17, 21–24 V, 29 V – 1 VI oraz 8–11 VI.

25 marca – 7 kwietnia 1982

Miejsce: Frankfurt nad Menem

Cykl staży prowadzonych przez członków Teatru Laboratorium pod kierunkiem Flaszena; staże prowadzą: Cieślak, Flaszen, Kozłowski, Mirecka, Molik, Nawrot i Scierski.

15 kwietnia – 30 maja 1982

Miejsce: Wrocław

Szkolenie dla stypendystów zagranicznych.

6–18 czerwca 1982

Miejsce: Aarhus

Cykl staży prowadzonych równolegle przez członków Teatru Laboratorium pod kierunkiem Flaszena; staże prowadzą: Cieślak, Flaszen, Kozłowski, Mirecka, Molik, Nawrot i Scierski.

12 czerwca 1982

Miejsce: Cagliari

Spotkanie z Grotowskim w ramach programu stażowego Teatru Laboratorium zorganizowanego z okazji festiwalu „Confronti teatrali ’82”.

18–30 czerwca 1982

Miejsce: Cagliari

Cykl staży prowadzonych w ramach festiwalu „Confronti teatrali ’82” równolegle przez członków Teatru Laboratorium pod kierunkiem Flaszena; staże prowadzą: Cieślak, Flaszen, Kozłowski, Mirecka, Molik, Nawrot, Rycyk i Scierski.

22 czerwca 1982

Miejsce: Nowy Jork

Konferencja Grotowskiego na Columbia University.

1 lipca – 10 sierpnia 1982

Miejsce: Ostrowina

Seminarium Teatru Źródeł z udziałem 8 osób z zagranicy i 15 z Polski.

1 lipca 1982

Miejsce: Lawrence

Zbigniew Cynkutis zostaje zatrudniony jako visiting professor na wydziale teatru i tańca Hamilton College w Clinton (Kansas).

5–7 lipca 1982

Miejsce: Warszawa

Wizyta Grotowskiego i ekipy Teatru Źródeł.

11 sierpnia 1982

Miejsce: Nowy Jork

Według Richarda Schechnera Grotowski wziął tego dnia udział w przyjęciu z okazji swoich urodzin w mieszkaniu Gregorych na Manhattanie (najprawdopodobniej informacja błędna).

12 sierpnia 1982

Według Zbigniewa Osińskiego tego dnia Grotowski miał wyjechać z Polski, jak się później okazało – na stałe.

12 sierpnia – 19 października 1982

Miejsce: Santarcanegelo di Romagna

Kierowane przez Grotowskiego prace międzynarodowej ekipy Teatru Źródeł finansowane ze środków Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale w Pontederze. W skład zespołu realizacyjnego wchodzą: Abani Biswas, Jairo Cuesta, Dibyendu Gangopadhya, Pablo Jimenez, Marek Musiał i Magdalena Złotowska.

23–31 sierpnia 1982

Miejsce: Montalcino

Staże Mireckiej i Flaszena.

7–18 września 1982

Miejsce: Wrocław

Zajęcia warsztatowe z praktykami zagranicznymi z udziałem Cieślaka, Cynkutisa, Flaszena i Mireckiej.

22 września – 2 października 1982

Miejsce: Wrocław

Zajęcia warsztatowe z praktykami zagranicznymi z udziałem Molika i Scierskiego.

Październik 1982

Odmowa przyznania wiz polskim uczestnikom programu Teatr Źródeł sprawia, że nie dochodzi do realizacji wyprawy na Bali, planowanej na ten miesiąc.

19–23 października 1982

Miejsce: Rzym

Pobyt Grotowskiego przed wylotem za Ocean.

23 października 1982

Miejsce: Rzym

Grotowski opuszcza Europę udając się przez Paryż na Haiti.

25 października – 9 listopada 1982

Miejsce: Haiti

Pobyt Grotowskiego na wyspie.

12–24 listopada 1982

Miejsce: Cardiff

Cykl staży pod nazwą Grotowski’s Teatr Laboratorium pod kierunkiem Flaszena; poszczególne warsztaty prowadzą: Flaszen (Voices), Molik (Voice and Body), Mirecka (Acting Energy), Nawrot (Training and Opening) i Scierski (Organic Man). W ramach przedsięwzięcia odbywa się także spotykanie publiczne z udziałem Grotowskiego.

24 listopada – 8 grudnia 1982

Miejsce: Ferrara

Cykl staży pod kierunkiem Flaszena, prowadzonych przez Flaszena, Kozłowskiego, Mirecką, Nawrot, Rycyk i Scierskiego.

Koniec listopada – grudzień 1982

Miejsce: Nowy Jork

Grotowski odbywa serię spotkań, których celem jest stworzenie podstaw dla prowadzenia w Stanach Zjednoczonych poszukiwań określanych nazwą Dramat Obiektywny. Początkowo związuje się z Columbia University w Nowym Jorku. Jeszcze zimą 1982 odbywa się pierwsze spotkanie Grotowskiego ze studentami Columbia University.

8 grudnia 1982

Miejsce: Aarhus

Ryszard Cieślak rozpoczyna pracę reżyserską w Aarhus Teater Akademi.

9–31 grudnia 1982

Miejsce: Nancy

Seria staży członków Teatru Laboratorium (Flaszen, Kozłowski, Mirecka, Nawrot, Rycyk, Scierski) w Centre Universitaire International de Formation et de Recherche Dramatique (CUIFRED). Przed Bożym Narodzeniem do Nancy przyjechał z Nowego Jorku André Gregory z informacją, że Grotowski pozostaje w USA na emigracji i prosi o niekontynuowanie pracy grupy związanej z jego nazwiskiem. Było to równoznaczne z rozwiązaniem zespołu, mimo że oficjalnie instytucja działała jeszcze przez dwa lata. Od tego momentu Ludwik Flaszen występuje jako pełniący obowiązki dyrektora.

31 grudnia 1982

Miejsce: Volterra

Jairo Cuesta ostatecznie kończy pracę ekipy Teatru Źródeł, której część kontynuowała działania we Włoszech.