Kalendarium życia i działalności twórczej Jerzego Grotowskiego

1962

8 stycznia 1962

Miejsce: Opole

W Teatrze 13 Rzędów odbywa się konwersatorium teatralne, poświęcone „nowoczesności w sztuce oraz analizie aktorskiej tekstu”.

16 stycznia 1962

Miejsce: Łódź

Występy gościnne z Idiotą i Dziadami w Pałacyku ZMS przy ul. Piotrkowskiej 262.

29 stycznia 1962

Miejsce: Katowice

Występy gościnne z Pamiętnikiem śląskim w Teatrze Rozmaitości przy ul. Wieczorka.

30 stycznia 1962

Miejsce: Katowice

Występy gościnne z Idiotą w Klubie Związków i Stowarzyszeń Twórczych przy ul. Warszawskiej 37.

Luty 1962

Miejsce: Opole

Ukazuje się napisana przez Grotowskiego programowa broszura Możliwość teatru („Materiały Warsztatowe Teatru 13 Rzędów, Opole, luty 1962”; 23 strony nienumerowane), prezentujące najważniejsze elementy jego ówczesnego światopoglądu artystycznego i metody pracy twórczej.

12 lutego 1962

Miejsce: Opole

Eugenio Barba, wówczas stypendysta UNESCO, przybyły do Polski z Norwegii, zwraca się na piśmie z prośbą o przyjęcie go do zespołu w charakterze asystenta Grotowskiego i o umożliwienie w przyszłości samodzielnej pracy reżyserskiej. Barba przebywał w Opolu już wcześniej, współpracując z Teatrem od czerwca 1961. W ciągu kilku lat miał się stać jednym z najbliższych współpracowników Grotowskiego, oddanym mu i lojalnym orędownikiem jego pracy, którym pozostał także wtedy, gdy zdobył pozycję jednego z najwybitniejszych artystów teatru poszukującego drugiej połowy XX wieku.

13 lutego 1962

Miejsce: Opole

Nieoficjalna, zamknięta premiera Kordiana według Juliusza Słowackiego

14 lutego 1962

Miejsce: Opole

Oficjalna premiera Kordiana według Juliusza Słowackiego ze scenariuszem i w realizacji Jerzego Grotowskiego. Z tym samym dniem zespół opuszcza Aleksander Kopczewski.

27 lutego 1962

Miejsce: Opole

Premiera czwartej Estrady Publicystycznej, Oratorium robotniczego, przygotowanego przez Teatr 13 Rzędów z inicjatywy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opolu z okazji 20. rocznicy powstania Polskiej Partii Robotniczej. Scenariusz i reżyseria Waldemar Krygier, muzyka: Stanisław Michalak. Przygotowanie okolicznościowego Oratorium było jednym z większych kompromisów z władzami, do jakich zmuszony został Grotowski.

1 marca 1962

Miejsce: Opole

Zmiana nazwy Teatru na Teatr-Laboratorium „13 Rzędów” (później Teatr Laboratorium 13 Rzędów)

20 marca 1962

Miejsce: Opole

Konwersatorium Teatru Laboratorium 13 Rzędów na temat nowoczesnego aktorstwa prowadzone przez Grotowskiego.

22 marca – 8 kwietnia 1962

Miejsce: Kraków

Występy gościnne z Dziadami, Kordianem i Idiotą w sali Galerii „Krzysztofory” i Teatrze 38 (spektakl Idiota grany w dniach 23, 25, 27, 28 III i 1 IV). Łącznie Teatr Laboratorium 13 Rzędów dał w Krakowie aż 27 spektakli.

25 marca 1962

Miejsce: Kraków

W Klubie „Pod Jaszczurami” odbyło się spotkanie dyskusyjne z udziałem Grotowskiego i Flaszena poświęcone inscenizacji dzieł dawnych.

1 kwietnia 1962

Miejsce: Kraków

W Klubie „Pod Jaszczurami” odbyło się spotkanie dyskusyjne z udziałem Grotowskiego i Flaszena pod tytułem Aktorstwo sztuczności.

Kwiecień 1962

Początek prób do Akropolis wg Wyspiańskiego.

10 kwietnia 1962

Miejsce: Kraków

W Klubie Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli przy Rynku Głównym 13 Grotowski wygłosił wykład Sztuka a religia.

14–16 maja 1962

Miejsce: Białystok

Występy gościnne w ramach Obchodów Dni Ziemi Opolskiej. W siedzibie Związków Zawodowych Teatr 13 Rzędów zaprezentował dwukrotnie Dziady, trzykrotnie Kordiana i raz Pamiętnik śląski.

20–22 maja 1962

Miejsce: Wrocław

Teatr 13 Rzędów bierze poza konkursem udział III Wrocławskim Festiwalu Teatralnym, pokazując w Studenckim Klubie „Pałacyk” Dziady (20 V) i Kordiana (21 i 22 V).

30 maja 1962

Miejsce: Opole

Wręczenie nagrody „Gazety Robotniczej” (w wysokości 3.000 zł) przyznanej Grotowskiemu przez jury III Wrocławskiego Festiwalu Teatralnego (przewodniczący: Roman Szydłowski) za poszukiwania artystyczne.

5 czerwca 1962

Miejsce: Opole

Konwersatorium Teatru Laboratorium 13 Rzędów na temat konieczności naprawy teatru.

22 czerwca 1962

Miejsce: Opole

Konwersatorium Teatru Laboratorium 13 Rzędów poświęcone technice żywego słowa w pracy aktora, nauczyciela i ucznia.

3 sierpnia 1962

Miejsce: Helsinki

Grotowski (jako członek oficjalnej polskiej delegacji) bierze udział w międzynarodowym seminarium teatrów eksperymentalnych, zorganizowanym w ramach VIII Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów (29 VII – 6 VIII), wygłaszając referat o doświadczeniach Teatru Laboratorium 13 Rzędów (tłumaczy na francuski Eugenio Barba). Wśród uczestników seminarium znalazła się Raymonde Temkine, która wkrótce odwiedziła Polskę i stała się jedną z najgorętszych orędowniczek Grotowskiego we Francji i Europie. Występ w Helsinkach stał się początkiem międzynarodowego zainteresowania pracą Grotowskiego.

15 sierpnia – 15 września 1962

Miejsce: Chiny

Grotowski przebywa przez miesiąc w Chińskiej Republice Ludowej jako oficjalny delegat Zespołu do Spraw Teatru Ministerstwa Kultury i Sztuki. Interesuje się przede wszystkim klasycznym teatrem chińskim i stosowanymi w nim metodami treningu i kształtowania rzemiosła aktorskiego. Jedną z inspiracji chińskich miały być tak głośne później rezonatory głosowe.

28 września 1962

Miejsce: Opole

W Teatrze Małych Form Wojewódzkiego Domu Kultury odbywa się spotkanie z Jerzym Grotowski poświęcone klasycznemu teatrowi chińskiemu.

9 października 1962

Miejsce: Opole

Nieoficjalna premiera Akropolis (wariant I).

10 października 1962

Miejsce: Opole

Oficjalna premiera Akropolis (wariant I).

Około 25 października 1962

Miejsce: Opole

Grotowski wygłosił referat na temat Kultura oddechu dla uczestników pierwszego seminarium Związku Teatrów Amatorskich.

1 listopada 1962

Miejsce: Opole

Zespół opuszcza Maja Komorowska.

2 listopada 1962

Miejsce: Opole

Pierwszy prezentacja wariantu II Akropolis. W miejsce Mai Komorowskiej do obsady wszedł Maciej Prus.

12–14 listopada 1962

Miejsce: Wrocław

Występy gościnne z Akropolis w Studenckim Klubie „Pałacyk”.

16 listopada 1962

Miejsce: Poznań

Spotkanie z Grotowskim w Klubie Studentów „Od nowa”, ul. Wielka 1.

17–19 listopada 1962

Miejsce: Poznań

Występy gościnne z Akropolis w sali Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego, ul. Grunwaldzka 55.

23 listopada 1962

Pismo dyrektora Instytutu Teatrologicznego w Budapeszcie, dr. Ferenca Honta, który zwrócił się do Jerzego Grotowskiego z prośbą o napisanie tekstu na temat jego metody pracy teatralnej.

Koniec listopada 1962

Miejsce: Opole

Początek prób do Tragicznych dziejów doktora Fausta według Marlowe'a.

4 grudnia 1962

Miejsce: Złoty Stok

Występy gościnne z Akropolis w sali Górniczego Domu Kultury.

6–7 grudnia 1962

Miejsce: Gliwice

Występy gościnne z Akropolis w sali Klubu Studenckiego „Spirala”, ul. Strzody 30.

9–11 grudnia 1962

Miejsce: Katowice

Występy gościnne z Akropolis w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży.