Kalendarium życia i działalności twórczej Jerzego Grotowskiego

1955

1 stycznia 1955

Miejsce: Kraków

Na łamach „Od A do Z” (dodatku do „Dziennika Polskiego”, 1955 nr 1, z 1–2 stycznia, s. 2) ukazuje się Czerwony balonik – pierwszy z cyklu artykułów poświęconych organizacji Klubu Młodych Twórców w Krakowie

17 stycznia 1955

Miejsce: Kraków

W Teatrze Poezji (dziś Scena Kameralna Starego Teatru) odbyła się premiera przedstawienia Intryga i miłość Friedricha Schillera, przy którym Grotowski asystował reżyserowi Władysławowi Krzemińskiemu.

23 lutego 1955

Miejsce: Kraków

W „Dzienniku Polskim” ukazuje się jeden z pierwszych manifestów młodego Grotowskiego: Marzenie o teatrze („Dziennik Polski” 1955 nr 46, z 23 lutego, s. 2–3).

27–28 lutego 1955

Miejsce: Łódź

II Ogólnopolski Zjazd Aktywistów Kół Naukowych uczelni teatralnych, w czasie którego Grotowski wygłasza referat O indywidualną koncepcję teatru, będący wersją Marzenia o teatrze.

7–8 marca 1955

Miejsce: Warszawa

I Ogólnopolska Narada Młodych Aktorów i Reżyserów; jednym z dyskutantów jest Jerzy Grotowski.

26 maja 1955

Miejsce: Kraków

Premiera dyplomowego przedstawienia Mieszczanie Maksyma Gorkiego przygotowanego pod opieką Józefa Karbowskiego, w którym Grotowski grał rolę Piotra.

Czerwiec 1955

Miejsce: Kraków

Na podstawie pracy teoretycznej, zatytułowanej O konkretności natchnienia Grotowski otrzymuje dyplom ukończenia wydziału aktorskiego PWST w Krakowie.

23 sierpnia 1955

Miejsce: Moskwa

Grotowski rozpoczyna studia w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej (Gosudarstwiennyj Institut Tieatralnogo Iskusstwa, GITIS) pod kierunkiem Jurija Zawadskiego. W ramach studiów przygotowuje fragment drugiego aktu Dwóch teatrów Jerzego Szaniawskiego, zatytułowany Matka.