Kalendarium życia i działalności twórczej Jerzego Grotowskiego

1963

3 stycznia 1963

Miejsce: Opole

Premiera „Estrady Dokumentalnej” (dawnej Estrady Publicystycznej) Maski w reżyserii Ryszarda Cieślaka.

16 stycznia 1963

Miejsce: Opole

Narada zespołu Teatru Laboratorium 13 Rzędów poświęcona trudnej sytuacji finansowej, fatalnym warunkom pracy i życia aktorów.

1 lutego 1963

Miejsce: Gniezno

Na zaproszenie Zarządu Koła Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru i Filmu przy Państwowym Teatrze im. Aleksandra Fredry Grotowski wygłosił odczyt: Teatr – tradycja i nowoczesność.

20 lutego – 3 marca 1963

Miejsce: Łódź

Występy gościnne z Akropolis wg Wyspiańskiego w Pałacyku ZMS przy ul. Piotrkowskiej 262 (łącznie 18 spektakli).

1 marca 1963

Miejsce: Łódź

Dyskusja z Grotowskim w kawiarni Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki, zorganizowana przez Klub Miłośników Teatru przy Towarzystwie Przyjaciół Łodzi.

1 marca 1963

Miejsce: Lozanna

W specjalnym polskim numerze pisma „Pour l'Art” ukazuje się artykuł Raymonde Temkine, zawierający m.in. relację autorki z rozmowy z Grotowskim: Jerzy Grotowski et son Théâtre–Laboratoire, „Pour l'Art” (Lozanna–Paryż) mars–april 1963, s. 36–39.

9 marca 1963

Miejsce: Genewa

Dodatek literacki do „Journal de Genève” zamieszcza tekst Barby (Vers un théâtre magique et sacrilège, „Supplément littéraire du Journal de Genève” 9–10 III 1963, nr 58, s. I) oraz wywiad Barby z Grotowskim: Un théâtre magique et sacrilege. Les arguments de Grotowski (tamże, s. III)

15–16 marca 1963

Miejsce: Opole

Spotkanie zespołu redakcyjnego „Pamiętnika Teatralnego” z Jerzym Grotowskim. Redakcję reprezentowali: Zbigniew Raszewski, Jerzy Timoszewicz, Andrzej Wysiński oraz Bożena Frankowska i Zenobiusz Strzelecki. Na zaproszenie Grotowskiego w spotkaniu uczestniczyli także Eugenio Barba i Zbigniew Osiński. Pierwszego dnia przed południem w sali Teatru pokazano fragmenty Siakuntali, Misterium-buffo, Dziadów i Kordiana, a wieczorem – spektakl Akropolis. Drugiego dnia odbył się pokaz ćwiczeń z udziałem zespołu oraz próba sytuacyjna Tragicznych dziejów doktora Fausta. Według informacji Zbigniewa Osińskiego (Teatr 13 Rzędów…) redakcja „Pamiętnika Teatralnego” przyjechała pierwszego dnia tuż przed spektaklem Akropolis, po którym odbyło się spotkanie dyskusyjne w mieszkaniu wynajmowanym przez Eugenia Barbę przy opolskim Rynku, nad restauracją „Pająk”.

27 marca 1963

Miejsce: Opole

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, Teatr Laboratorium 13 Rzędów wydał dwustronicowy druczek z tekstem Ludwika Flaszena: Laurka z troską. Czterdzieści sześć lat później, z okazji Roku Grotowskiego, ten sam tekst był odczytywany w polskich teatrach jako orędzie na Międzynarodowy Dzień Teatru 2009.

23 kwietnia 1963

Miejsce: Opole

Premiera (polska prapremiera) Tragicznych dziejów doktora Fausta wg Marlowe'a w adaptacji i reżyserii Grotowskiego ze Zbigniewem Cynkutisem w roli tytułowej.

Maj 1963

Miejsce: Opole

Eugenio Barba przystąpił do prób własnej adaptacji Boskiej komedii Dantego ze scenografią Rolanda Grünberga, francuskiego malarza przebywającego od dwóch lat w Polsce. Miała to być dyplomowa praca reżyserska Barby w warszawskiej PWST.

9–13 maja 1963

Miejsce: Kraków

Występy gościnne z Tragicznymi dziejami doktora Fausta w Klubie Studentów WSP „Bakałarz” (ul. Straszewskiego 22).

11 maja 1963

Miejsce: Kraków

Po spektaklu Tragicznych dziejów doktora Fausta w Klubie „Bakałarz” odbyła się dyskusja, którą prowadził Tadeusz Kudliński.

16–18 maja 1963

Miejsce: Kraków

Występy gościnne z Akropolis w sali przy ul. Powiśle 7.

8–18 czerwca 1963

Miejsce: Łódź

Występy gościnne z Tragicznymi dziejami doktora Fausta w Pałacyku ZMS przy ul. Piotrkowskiej 262 (11 przedstawień). Z inicjatywy Barby i autobusem przezeń wynajętym na jeden ze spektakli przyjechali uczestnicy odbywającego się równolegle w Warszawie X Kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI (m.in.: Jean Darcante, Hubert Gignoux, Michael Kustow, Alan Seymour, Raymonde Temkine). Spektakl wywarł na uczestnikach tej „wycieczki” wielkie wrażenie, czego efektem było pojawienie się zaproszeń na występy zagraniczne, w tym do udziału w kolejnych sezonach Teatru Narodów w Paryżu w roku 1964 i 1965. Wizyty te nie doszły do skutku z powodu odmowy Wydziału Kultury Komitetu Centralnego PZPR oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Druga połowa czerwca 1963

Miejsce: Opole

Angielski reżyser Michael Elster realizuje film dokumentalny o Teatrze Laboratorium 13 Rzędów (była to jego praca dyplomowa w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej, u profesora Stanisława Różewicza). Ostatecznie powstały dwie wersje tego filmu: dwudziestominutowa, z komentarzem angielskojęzycznym, zatytułowana Teatr Laboratorium, i dwudziestoośmiominutowa, z komentarzem polskim, zatytułowana List z Opola.

3 lipca 1963

Miejsce: Opole

W piśmie do Wydziału Kultury Państwowej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu Grotowski informuje, że z okazji jubileuszu pięciolecia Teatru zespół przygotuje premierę adaptacji Losu człowieka Michaiła Szołochowa (planowany termin premiery – styczeń 1964).

1 sierpnia 1963

Miejsce: Mediolan

Podwójny numer miesięcznika teatralnego „Sipario” (agosto–settembre 1963, nr 208–209), poświęcony polskiemu dramatowi i teatrowi przynosi dwa artykuły o Teatrze Laboratorium 13 Rzędów: Roland Grünberg, Il Teatro–Laboratorio di Opole ovvero il teatro come autoanalisi collectiva, s. 54–58; Tadeusz Kudliński, Oltre il realismo verso i nuovi miti, s. 17–19.

Wrzesień 1963

Miejsce: Opole

Zamknięty pokaz Boskiej komedii wg Dantego w reżyserii Eugenia Barby.

Październik 1963

Miejsce: Opole

Początek prac nad Studium o Hamlecie.

Około połowy października 1963

Miejsce: Świdnica, Wałbrzych

Gościnne występy z Tragicznymi dziejami doktora Fausta w starym kościele w Świdnicy i w Domu Kultury Fabryki Urządzeń Pomiarowych w Wałbrzychu.

17–21 października 1963

Miejsce: Zielona Góra

Występy gościnne z Tragicznymi dziejami doktora Fausta w siedzibie Klubu Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (5 spektakli).

23–25 i 27–31 października 1963

Miejsce: Poznań

Występy gościnne z Tragicznymi dziejami doktora Fausta w Domu Tramwajarza przy ul. Słowackiego (8 spektakli). W czasie wizyty w Poznaniu w Klubie Związków Twórczych przy Starym Rynku odbyło się spotkanie Zespołu ze środowiskiem artystycznym i naukowym miasta.

31 grudnia 1963

Miejsce: Opole

Zespół opuszcza Zbigniew Cynkutis.