Kalendarium życia i działalności twórczej Jerzego Grotowskiego

1958

5 stycznia 1958

Miejsce: Kraków

Wykład Filozofia jogi, czwarty z cyklu O podstawach filozofii hinduskiej wygłaszanych w sali Teatru 38.

12 stycznia 1958

Miejsce: Kraków

Wykład Filozofia Upaniszad – system Siankary, piąty z cyklu O podstawach filozofii hinduskiej wygłaszanych w sali Teatru 38.

17 stycznia 1958

Miejsce: Kraków

Wykład Filozofia Upaniszad – system Ramanudży, szósty z cyklu O podstawach filozofii hinduskiej wygłaszanych w sali Teatru 38.

26 stycznia 1958

Miejsce: Kraków

Wykład Szkoły współczesne, siódmy z cyklu O podstawach filozofii hinduskiej wygłaszanych w sali Teatru 38.

29 marca 1958

Miejsce: Kraków

W Teatrze Kameralnym premiera sztuki Michela de Ghelderodego Jaki piękny dzień w reżyserii Jerzego Kaliszewskiego, któremu Grotowski asystował.

30 marca 1958

Miejsce: Kraków

W sali Teatru 38 pierwszy wykład Grotowskiego z cyklu Filozoficzna myśl orientalna: Podstawowe systemy filozofii chińskiej.

4 kwietnia 1958

Miejsce: Kraków

W sali Teatru 38 drugi wykład Grotowskiego z cyklu Filozoficzna myśl orientalna: Podstawowe kierunki filozofii japońskiej.

13 kwietnia 1958

Miejsce: Kraków

W sali Teatru 38 trzeci wykład Grotowskiego z cyklu Filozoficzna myśl orientalna: Konfucjusz.

20 kwietnia 1958

Miejsce: Kraków

W sali Teatru 38 czwarty wykład Grotowskiego z cyklu Filozoficzna myśl orientalna: Taoizm (charakterystyka ogólna).

27 kwietnia 1958

Miejsce: Kraków

W sali Teatru 38 piąty wykład Grotowskiego z cyklu Filozoficzna myśl orientalna: Taoizm (Kanon filozoficzny: Lao-tsy, Czuang-tsy, „Lie-tsy”).

Maj 1958

Miejsce: Kraków

Grotowski asystuje Halinie Gryglaszewskiej przy pracy nad reżyserią dyplomowego przedstawienia Czarownic z Salem Arthura Millera w PWST.

11 maja 1958

Miejsce: Kraków

W sali Teatru 38 szósty wykład Grotowskiego z cyklu Filozoficzna myśl orientalna: Filozofia Zen (Zen-Buddyzm).

18 maja 1958

Miejsce: Kraków

W sali Teatru 38 siódmy wykład Grotowskiego z cyklu Filozoficzna myśl orientalna: Podstawowe kierunki filozofii indyjskiej.

25 maja 1958

Miejsce: Kraków

W sali Teatru 38 ósmy wykład Grotowskiego z cyklu Filozoficzna myśl orientalna: Filozofia Adwaita-wedanty.

1 czerwca 1958

Miejsce: Kraków

W sali Teatru 38 trzeci wykład Grotowskiego z cyklu Filozoficzna myśl orientalna: Analogie europejskie.

Czerwiec 1958

Miejsce: Kraków

Premiera reżyserowanego przez Grotowskiego spektaklu dyplomowego czwartego roku Wydziału Aktorskiego PWST, Kobieta jest diabłem Prospera Mérimée’go.

8 czerwca 1958

Miejsce: Kraków

W Polskim Radiu premiera przygotowanej przez Grotowskiego adaptacji humoreski Marka Twaina Biały słoń.

20 czerwca 1958

Miejsce: Kraków

Premiera radiowa wyreżyserowanego przez Grotowskiego słuchowiska według Siakuntali Kalidasy, wyróżnionego następnie w corocznym konkursie twórczości telewizyjnej i radiowej.

22 czerwca 1958

Miejsce: Kraków

Premiera radiowa wyreżyserowanego przez Grotowskiego słuchowiska Małżeństwo, pięć obrazów radiowych według Teodora Dreisera, Zony Gale, Bootha Tarkingtona, Juliana Streeta i Jamesa Hoppera.

Lato 1958

Miejsce: Praga i Karlove Vary

Udział Grotowskiego w Seminarium Teatralnym Emila F. Buriana.

4 lipca 1958

Miejsce: Kraków

W Teatrze Kameralnym premiera Bogów deszczu oryginalnej adaptacji dramatu Rodzina pechowców Jerzego Krzysztonia, przygotowanej i wyreżyserowanej przez Grotowskiego.

2 października 1958

Miejsce: Kraków

W Klubie Dziennikarzy odbyła się dyskusja na temat przedstawienia Bogowie deszczu.

8 listopada 1958

Miejsce: Opole

Premiera drugiej wersji Rodziny pechowców, zatytułowanej Pechowcy i wystawionej przez Grotowskiego w kameralnym Teatrze 13 Rzędów.

Koniec grudnia 1958

Grotowski wyjeżdża w podróż do Szwajcarii i Francji; wrażenia z niej zapisuje częściowo w artykułach publikowanych w polskiej prasie (Impresje zapisane w Szwajcarii, „Dziennik Polski” 1959 nr 3, z 3–4 stycznia s. 3, 7; Mim i świat, korespondencja własna z Paryża, „Ekran” 1959 nr 10, z 8 marca, s. 9; Korespondencja ze świątyni Ahura Mazdy, „Argumenty” 1959 nr 12, z 22 marca, s. 6).