Kalendarium życia i działalności twórczej Jerzego Grotowskiego

1977

16 stycznia – 21 kwietnia 1977

Miejsce: Pittsburg

Zygmunt Cynkutis pracuje z ośmioosobową grupą aktorów nad zdarzeniem Door.

1–11 lutego 1977

Miejsce: Berlin Zachodni

Zygmunt Molik prowadzi staże Acting Therapy.

20 lutego – 10 marca 1977

Miejsce: Wrocław, Grodziec, Ostrowina.

„Studio międzynarodowe” prowadzone przez Zbigniewa Teo Spychalskiego (pierwsza grupa 10 osób).

25 lutego – 2 maja 1977

Miejsce: Nowy Jork

Cykl staży prowadzonych przez członków Teatru Laboratorium w siedzibie The Manhattan Project; kolejno: Acting Serach Ryszarda Cieślaka (25 II – 15 III), Acting Therapy Zygmunta Molika (17–30 III) i Medytacje na głos Ludwika Flaszena (3 IV – 2 V).

18 marca – 15 kwietnia 1977

Miejsce: Hamilton

Cykl staży prowadzonych przez członków Teatru Laboratorium w siedzibie Théâtre de l’Homme; kolejno: Acting Serach Ryszarda Cieślaka (28 III – 2 IV), Acting Therapy Zygmunta Molika (4–25 IV).

15–30 kwietnia 1977

Miejsce: Wrocław, Grodziec, Ostrowina

„Studio międzynarodowe” prowadzone przez Zbigniewa Teo Spychalskiego (druga grupa).

30 kwietnia 1977

Miejsce: Nancy

Premierowy pokaz filmu Jean-Marie Drota Grotowski. Sokrates est-il Polonais? jako impreza towarzysząca Światowemu Festiwalowi Teatralnemu.

16 lipca – 2 sierpnia 1977

Miejsce: Grodziec

Kulminacyjna faza Przedsięwzięcia GóraGóra Płomienia pod kierownictwem artystycznym Jacka Zmysłowskiego.

7–16 sierpnia 1977

Miejsce: Wrocław

Acting Therapy (7–14 VIII) i Acting Serach (7–16 VIII) dla uczestników II Letniej Szkoły Kultury i Języka Polskiego.

18–30 października 1977

Miejsce: Berkeley

Acting Therapy – staż prowadzony przez Zygmunta Molika, Renę Mirecką i Antoniego Jahołkowskiego.

24 października – 22 listopada 1977

Miejsce: Mediolan

Cykl staży prowadzonych przez członków Teatru Laboratorium w siedzibie Centro di Ricerca per il Teatro; kolejno: Acting Serach Ryszarda Cieślaka (24 X – 22 XI), Spotkania Robocze Stanisława Scierskiego (3–21 XI) oraz Medytacje na głos Ludwika Flaszena. Cykl ów określany jest mianem Wędrowny Uniwersytet Poszukiwań.

7–18 listopada 1977

Miejsce: Berkeley

Acting Therapy – staż prowadzony przez Zygmunta Molika, Renę Mirecką i Antoniego Jahołkowskiego.

15 listopada 1977

Miejsce: Wrocław

Pierwsze z cyklu Czuwań, organizowanych jako pierwsza faza realizacji projektu Przedsięwzięcie Ziemia (prowadzący Jacek Zmysłowski), który jednak nie wyszedł poza etap wstępny.

20 listopada 1977

Miejsce: San Francisco

Publiczne spotkanie z Grotowskim na temat prac parateatralnych.

21–27 listopada 1977

Miejsce: Portland

Staż parateatralny prowadzony przez Grotowskiego.

1–20 grudnia

Miejsce: Haiti

Pierwsza podróż Grotowskiego na Haiti, m.in. spotkanie z wybitnym antropologiem Louisem Marsem.