Kalendarium życia i działalności twórczej Jerzego Grotowskiego

1965

2 stycznia 1965

Miejsce: Wrocław

Zespół Teatru Laboratorium 13 Rzędów przenosi się do Wrocławia, jednocześnie zmieniając nazwę na Teatr-Laboratorium 13 Rzędów – Instytut Badań Metody Aktorskiej.

9 stycznia 1965

Miejsce: Wrocław

Siedzibą Teatru staje się budynek pod adresem Rynek–Ratusz 27.

10 stycznia 1965

Miejsce: Wrocław

Spektakl Akropolis przeznaczony dla środowiska studenckiego Wrocławia.

16 stycznia 1965

Miejsce: Wrocław

Przedstawienie Akropolis oficjalnie inaugurujące działalność Teatru-Laboratorium 13 Rzędów w jego nowej siedzibie.

20 kwietnia 1965

Miejsce: Wrocław

Zamknięta premiera Księcia Niezłomnego.

25 kwietnia 1965

Miejsce: Wrocław

Oficjalna premiera Księcia Niezłomnego.

26 kwietnia – 3 maja 1965

Miejsce: Nancy

Grotowski jako członek jury i Komitetu Honorowego przebywa na II Światowym Festiwalu Teatrów Studenckich.

2–3 maja 1965

Miejsce: Nancy, Francja

W ramach II Światowego Festiwalu Teatrów Studenckich odbywa się seminarium Jerzego Grotowskiego pod tytułem Praca mięśni twarzy i rezonatorów głosowych z pokazem ćwiczeń Reny Mireckiej i Ryszarda Cieślaka.

12 maja 1965

Miejsce: Wrocław

Premiera prasowa Księcia Niezłomnego.

25 maja – 5 czerwca 1965

Miejsce: Padwa, Mediolan, Rzym

Grotowski wraz Cieślakiem prowadzą kursy i wykłady dotyczące metody Teatru Laboratorium 13 Rzędów.

18 czerwca 1965

Miejsce: Kłodzko

Przedstawienie Akropolis w Powiatowym Domu Kultury w ramach IV Kłodzkiej Wiosny Poetyckiej.

3 sierpnia 1965

Miejsce: Londyn

Spotkanie z Jerzym Grotowskim zaproszonym przez Petera Brooka oraz pokaz dokumentalnego filmu Michaela Elstera o Teatrze Laboratorium.

31 sierpnia 1965

Miejsce: Wrocław

Z końcem sierpnia zespół opuszcza Andrzej Bielski.

1 września 1965

Miejsce: Wrocław

Z początkiem sezonu 1965/1966 przyjęta zostaje kolejna zmiana nazwy zespołu na Instytut Badań Metody Aktorskiej – Teatr Laboratorium. Zespół opuszcza Zygmunt Molik, który przenosi się do Teatru Rozmaitości w Krakowie.

1–4 października 1965

Miejsce: Łódź

Gościnne pokazy Księcia Niezłomnego w „Pałacyku” ZMS.

7–10 października 1965

Miejsce: Gdańsk

Gościnne występy z Księciem Niezłomnym w Klubie Studenckim „Żak”.

14 listopada 1965

Miejsce: Wrocław

Premiera wariantu II Księcia Niezłomnego ze Stanisławem Ścierskim, który zastąpił Gastona Kuliga w roli Don Henryka.

15 listopada 1965

Miejsce: Wrocław

W czasie zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej (POP) przy Teatrze Laboratorium 13 Rzędów na nowego jej sekretarza wybrany zostaje Antoni Jahołkowski.