Kalendarium życia i działalności twórczej Jerzego Grotowskiego

1979

4–12 stycznia 1979

Miejsce: Wrocław

Pierwsza realizacja Drzewa ludzi – parateatralnego doświadczenia nazywanego „dziełem-rzeką”.

24 stycznia – 14 lutego 1979

Miejsce: Mediolan

Zorganizowana przez Centro per il Ricerca Teatrale seria wydarzeń związanych z działalnością teatru Laboratorium: pokazy Apocalypsis cum figuris (27, 28 i 31 I, 1, 4 i 5 II), projekcje filmów, staż Cynkutisa (27–28 I) oraz konferencja naukowa „Grotowski I. Origini e esperienze del Teatro Laboratorio” poświęcona pierwszemu dziesięcioleciu pracy zespołu (27–28 I).

20–30 kwietnia 1979

Miejsce: Lecco

Drzewo ludzi (21–23 i 27–29 IV). Pracę organizuje Zbigniew Cynkutis, uczestniczą w niej Albahaca, Cieślak, Cynkutis, Flaszen, Jahołkowski, Marecka, Molik, Nawrot, Rycyk i Scierski.

19 maja 1979

Miejsce: Nowy Jork

Konferencja Grotowskiego na New York University.

Ostatnia dekada maja 1979

Miejsce: Port-au-Prince

Kilkudniowa wizyta Grotowskiego na Haiti w związku z Teatrem Źrodeł.

21–23 i 26–28 czerwca 1979

Miejsce: Pontedera

Dwie realizacje Drzewa ludzi.

24–25 i 29–30 czerwca 1979

Miejsce: Pontedera

Gościnne prezentacje Apocalypsis cum figuris.

20 lipca – 8 sierpnia 1979

Miejsce: Haiti

Pierwsza wyprawa międzynarodowej ekipy Teatru Źródeł (Jerzy Grotowski, Jairo Cuesta, Dominique Gerard, Elizabeth Havard, François Kahn, Zbigniew Teo Spychalski i Stefano Vorcelli), która spotkała się z vodouistyczną wspólnotą Sen Soléy oraz jednym z najwybitniejszych praktyków vodou, hunganem Eliezerem Cadetem.

9–15 sierpnia 1979

Miejsce: Nigeria

Grotowski wspólnie z Eliezerem Cadetem udaje się w podróż na ziemie Jorubów (Oshogbo i Ife), uważane za kolebkę vodou.

22–25 sierpnia 1979

Miejsce: Białostocczyzna

Kolejna wyprawa ekipy Teatru Źródeł. W jej trakcie odbyły się spotkania ze wspólnotami zielonoświątkowców. Ekipa odwiedziła też dawną siedzibę „proroka Ilji” – Eliasza Klimowicza w Wierszalinie.

3–5 i 8–10 września 1979

Miejsce: Mansfield

Dwie realizacje Drzewa ludzi.

12–16 września 1979

Miejsce: Karpacz

Międzynarodowe kolokwium Problemy teorii i praktyki teatru w świetle najnowszych badań naukowych z udziałem Grotowskiego.

14–28 września 1979

Miejsce: Bordeaux

Cykl staży aktorów Teatru Laboratorium (Medytacje na głos Flaszena – 17–21 IX; Body and Voice Molika – 22–27 IX) oraz dwie realizacje Drzewa Ludzi (17–19 IX i 22–24 IX).

16–17 października 1979

Miejsce: Lublin

Realizacja Drzewa Ludzi w sali Lubelskiego Domu Kultury w ramach przedsięwzięcia Pół wieku po Reducie.

20–22 października 1979

Miejsce: Łódź

Prezentacje Apocalypsis cum figuris w sali Związku Polskich Artystów Plastyków w ramach przedsięwzięcia Pół wieku po Reducie.

15 listopada, Wrocław

Uroczyste obchody jubileuszu 25–lecia Teatru Laboratorium. W ich trakcie Grotowski wygłasza przemówienie zarysowujące program działania Teatru na najbliższe lata, opublikowany następnie pod tytułem Teatr Laboratorium po dwudziestu latach. Hipoteza robocza, („Polityka” 1980 nr 4, z 26 stycznia, s. 1 i 10).

23 listopada – 2 grudnia 1979

Miejsce: Mediolan

Druga część cyklu wydarzeń związanych z działalnością Teatru Laboratorium: Czuwanie (23, 25, 26 i 28 XI – w ich trakcie Mercedes Gregory zrealizowała film Vigil), Drzewo Ludzi (23–25 i 28–30 XI) oraz konferencja naukowa „Grotowski II. Granica teatru” (30 XI – 2 XII). Całość zakończyła przedpremierowa prezentacja filmu Ermanno Olmiego dokumentującego Apocalypsis cum figuris.

4–7 grudnia 1979

Miejsce: Rzym

Gościnne prezentacje Apocalypsis cum figuris w la Limonaia di Villa Torlonia.

W tych samych dniach, w tym samym miejscu odbyły się cztery realizacje Czuwań.

5–7 i 10–12 grudnia 1979

Miejsce: Rzym

Dwie realizacje Drzewa Ludzi w Centro Nuovo Teatro.

16 grudnia 1979

Miejsce: Nancy

Spotkanie Grotowskiego z uczestnikami i gośćmi Światowego Festiwalu Teatralnego.

29 grudnia 1979 – 3 stycznia 1980

Miejsce: Nowy Jork

Spotkanie z Mercedes i André Gregory w sprawie wyprawy do Indii planowanej na luty 1980.