Kalendarium życia i działalności twórczej Jerzego Grotowskiego

1976

1–14 lutego 1976

Miejsce: Meksyk

Wizyta robocza Grotowskiego na Universidad Nacional Autónoma de México.

7–8 lutego 1976

Miejsce: Wrocław

Pierwsza seria spotkań praktycznych z cyklu Otwarcia – miasto Wrocław prowadzona przez Stanisława Scierskiego.

15–24 lutego 1976

Miejsce: Veracruz

Spotkania Grotowskiego na miejscowym uniwersytecie.

22–24 lutego 1976

Miejsce: Meksyk

Spotkanie Grotowskiego z zespołem Instituto Nacional de Bellas Artes.

29 lutego 1976

Miejsce: Meksyk

Konferencja Grotowskiego dla telewizji meksykańskiej.

Marzec 1976

Miejsce: Teheran

Wizyta Grotowskiego w Iranie w związku z planowaną na jesień, a ostatecznie niezrealizowaną, serią działań parateatralnych w ramach festiwalu w Sziraz. Rezygnacja z wizyty miała zapewne związek z bojkotem festiwalu ogłoszonym z inicjatywy Erica Bentleya jako protest przeciwko terrorowi stosowanemu przez szacha.

6–7 marca 1976

Miejsce: Wrocław

Druga seria spotkań praktycznych z cyklu Otwarcia – miasto Wrocław prowadzona przez Ryszarda Cieślaka.

20 marca – 1 kwietnia 1976

Miejsce: Ostrowina

Staż Zbigniewa Teo Spychalskiego Way of Silence dla grupy 5 uczestników.

17–18 kwietnia 1976

Miejsce: Wrocław

Trzecia seria spotkań praktycznych z cyklu Otwarcia – miasto Wrocław prowadzona przez Zbigniewa Cynkutisa.

26 kwietnia 1976

Początek kolejnej podróży Grotowskiego wiodącej tym razem przez Paryż do Meksyku.

1 maja 1976

Miejsce: Wrocław

Zespół Laboratorium oficjalnie opuszcza Włodzimierz Staniewski.

1 maja 1976

Miejsce: La Tenaille

Początek działań parateatralnych prowadzonych przez Grotowskiego dla międzynarodowej grupy stażystów w miejscowym opactwie. Według Grzegorza Ziółkowskiego prace te stały się zaczątkiem Teatru Źródeł.

1–3 maja 1976

Miejsce: La Tenaille

Pierwszy cykl staży Acting Therapy prowadzonych przez Zygmunta Molika, Renę Mirecką i Antoniego Jahołkowskiego.

4–15 maja 1976

Miejsce: La Tenaille

Drugi cykl staży Acting Therapy prowadzonych przez Zygmunta Molika, Renę Mirecką i Antoniego Jahołkowskiego.

W tym samym terminie odbywał się staż Ryszarda Cielaka Acting Search oraz Medytacje na głos Ludwika Flaszena.

8 maja 1976

Miejsce: Kraków

W czasie kazania wygłoszonego trakcie uroczystości ku czci św. Stanisława na krakowskiej Skałce prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński potępił Apocalypsis cum figuris jako jedno z dzieł demoralizujących naród i niszczących jego etyczny kręgosłup.

16–25 maja 1976

Miejsce: La Tenaille

Special Project pod kierunkiem Ryszarda Cieślaka we współpracy z Elizabeth Albahacą, Ireną Rycyk i Jackiem Zmysłowskim.

20–21 maja 1976

Miejsce: La Tenaille

Otwarcia prowadzone przez Jacka Zmysłowskiego.

26–29 maja 1976

Miejsce: La Tenaille

Pierwszy staż Song of Myself Zbigniewa Teo Spychalskiego.

30 maja – 6 czerwca 1976

Miejsce: La Tenaille

Pierwszy cykl działań parateatralnych Vers un Mont Parallèle inaugurujących kolejną fazę poszukiwań związanych z Przedsięwzięciem Góra; prowadzenie Jacek Zmysłowski we współpracy z Ireną Rycyk i Zbigniewem Kozłowskim.

7–14 czerwca 1976

Miejsce: La Tenaille

Drugi staż Song of Myself Zbigniewa Teo Spychalskiego.

16–20 czerwca 1976

Miejsce: La Tenaille

Drugi cykl działań parateatralnych Vers un Mont Parallèle inaugurujących kolejną fazę poszukiwań związanych z Przedsięwzięciem Góra; prowadzenie Jacek Zmysłowski we współpracy z Ireną Rycyk i Zbigniewem Kozłowskim.

8–9 lipca 1976

Miejsce: La Tenaille

Otwarcia prowadzone przez grupę francuską.

8–9 lipca 1976

Miejsce: La Tenaille

Otwarcia prowadzone przez grupę francuską.

10–14 lipca 1976

Miejsce: La Tenaille

Trzeci staż Song of Myself Zbigniewa Teo Spychalskiego.

15–16 lipca 1976

Miejsce: La Tenaille

Trzeci cykl staży Acting Therapy prowadzonych przez Zygmunta Molika, Renę Mirecką i Antoniego Jahołkowskiego.

17–22 lipca 1976

Miejsce: La Tenaille

Czwarty cykl staży Acting Therapy prowadzonych przez Zygmunta Molika, Renę Mirecką i Antoniego Jahołkowskiego.

W tym samym czasie odbywał się drugi staż Ryszarda Cielaka Acting Search oraz Medytacje na głos Ludwika Flaszena.

23–27 lipca 1976

Miejsce: La Tenaille

Trzeci staż Song of Myself Zbigniewa Teo Spychalskiego.

27–28 lipca 1976

Miejsce: La Tenaille

Otwarcia prowadzone przez Zbigniewa Teo Spychalskiego.

Koniec lipca 1976

W prasie polskiej ukazują się ogłoszenia o naborze chętnych do uczestnictwa w realizacji Przedsięwzięcia Góra.

20–30 września 1976

Miejsce: Belgrad

Grotowski jako członek komitetu organizacyjnego bierze udział w Sezonie Teatru Narodów, będącym zarazem kolejną edycją festiwalu BITEF.

27/28 września 1976

Miejsce: Wrocław

Pierwsze z cyklu Nocnych Czuwań – odbywających się regularnie kilkugodzinnych improwizowanych działań dramatycznych, tworzących pierwszy etap realizacji Przedsięwzięcia Góra; prowadził je Jacek Zmysłowski we współpracy Ireny Rycyk i Zbigniewa Kozłowskiego; cały cykl trwający od września 1976 do czerwca 1977 liczył 44 spotkania.

Ok. 25 października – ok. 10 listopada 1976

Miejsce: Kanada

Grotowski wyjeżdża na około miesiąc do Kanady, gdzie prowadzi spotkania i wykłady na uniwersytetach w Hamilton i Halloween oraz bierze udział w spotkaniu „New Directions in the Performing Arts” w Hamilton (29–31 X).

16–19 listopada 1976

Miejsce: Moskwa

Grotowski bierze udział w dwudniowym polsko–rosyjskim seminarium teatralnym (17–18 XI). Odwiedza też siedzibę MChAT-u oraz swojego dawnego nauczyciela Jurija Zawadskiego.

16–29 listopada 1976

Miejsce: Wrocław

Rejestracja filmu Acting Therapy o pracy Zygmunta Molika zrealizowanego przez francuską wytwórnię Cinopsis.

5 grudnia 1976

Miejsce: Warszawa

Spotkanie Grotowskiego z uczestnikami sympozjum „Człowiek – twórczość, sztuka” w klubie studenckim „Riwiera–Remont”.

Ok. 20 grudnia 1976 – 10 stycznia 1977

Wspólna wyprawa Jerzego Grotowskiego i jego matki, Emilii do Indii i na Cejlon.