Kalendarium życia i działalności twórczej Jerzego Grotowskiego

1960

30 stycznia 1960

Miejsce: Opole

Premiera (a zarazem polska prapremiera) Kaina według George’a Gordona Byrona w reżyserii Jerzego Grotowskiego.

28 lutego 1960

Miejsce: Katowice

Gościnny występ Teatru 13 Rzędów z Orfeuszem i Kainem w Pałacu Młodzieży.

1–4 marca 1960

Miejsce: Kraków

Gościnne występy Teatru 13 Rzędów z Orfeuszem (1 i 3 III) i Kainem (1–4 III) w Teatrze Groteska.

20 marca 1960

Miejsce: Kraków

Premiera słuchowiska Nagardżuna według starych opowieści tybetańskich w reżyserii Jerzego Grotowskiego.

1–10 kwietnia 1960

Miejsce: Warszawa

Gościnne występy Teatru 13 Rzędów z Orfeuszem (1, 3, 5, 7 i 9 IV) oraz Kainem (1–10 IV) w siedzibie Studenckiego Teatru Satyryków (STS) przy ul. Świerczewskiego 76.

13 kwietnia 1960

Miejsce: Poznań

Premiera Fausta według Johanna Wolfganga Goethego ze scenariuszem i w reżyserii Jerzego Grotowskiego w Teatrze Polskim.

1 maja 1960

Miejsce: Opole

Do zespołu dołącza Andrzej Bielski.

3 maja 1960

Powstaje Koło Przyjaciół Teatru 13 Rzędów, liczące około osiemdziesiąt osób. Jego honorowym przewodniczącym zostaje wybrany Józef Szajna.

15 maja 1960

Miejsce: Opole

W Teatrze 13 Rzędów premiera Kabaretu Błażeja Sartra Adama Kurczyny, z piosenkami Antoniego Jahołkowskiego. Reżyseria: Zygmunt Molik.

27–29 czerwca 1960

Miejsce: Kraków

Występy gościnne Teatru 13 Rzędów z Kabaretem Błażeja Sartra Adama Kurczyny w salach Teatru Rapsodycznego i Klubu „Pod Jaszczurami” (łącznie 6 spektakli).

1 lipca 1960

Miejsce: Opole

Z zespołu odchodzi Stanisław Szreniawski.

31 lipca 1960

Miejsce: Opole

Premiera Misterium–buffo według Włodzimierza Majakowskiego ze scenariuszem i w reżyserii Jerzego Grotowskiego.

1 października 1960

Miejsce: Opole

Teatr 13 Rzędów opuszcza Tadeusz Bartkowiak.

10 października 1960

Miejsce: Kraków

Jerzy Grotowski otrzymuje dyplom ukończenia wyższych studiów artystycznych oraz tytuł zawodowy dyplomowanego reżysera w zakresie dramatu przyznane przez PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie.

13 grudnia 1960

Miejsce: Opole

Premiera (polska prapremiera) Siakuntali według dramatu Kalidasy ze scenariuszem i w reżyserii Jerzego Grotowskiego.