Kalendarium życia i działalności twórczej Jerzego Grotowskiego

1968

14 stycznia 1968

Miejsce: Wrocław

Wystąpienie Jerzego Grotowskiego na temat Reduty jako tradycji etycznej Teatru Laboratorium podczas sesji poświęconej Edwardowi Wiercińskiemu, zorganizowanej z okazji przemianowania Teatru Rozmaitości we Wrocławiu na Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego.

3 lutego 1968

Miejsce: Wrocław

W Teatrze Laboratorium rozpoczynają się ćwiczenia dla nowej grupy stażystów zagranicznych. Są w niej Jana Pilátová, Dimitri Radochevitch, Ingegerd Hellner i Jeanne Irwin.

17 marca 1968

Miejsce: Warszawa

Ukazuje się wywiad, jakiego Grotowski udzielił Witoldowi Fillerowi (Rozmowa z Grotowskim, rozmawiał Witold Filler, „Kultura” (Warszawa) 1968 nr 11, s. 10).

18 marca 1968

Miejsce: Wrocław

Premiera wariantu III Księcia Niezłomnego, w którym Maję Komorowską w roli Tarudanta zastąpił Zygmunt Molik, a Mieczysława Janowskiego w partii Muleja – Zbigniew Cynkutis.

20–25 marca 1968

Miejsce: Aix-en-Provence

Kolejna wizyta Jerzego Grotowskiego w Centre National Dramatique – konsultacje metodyczne dla studentów.

7 kwietnia 1968

Miejsce: Wrocław

Pierwsza próba opisana jako próba do Apocalypsis cum figuris (wcześniej odbywały się próby do Ewangelii).

30 kwietnia 1968

Miejsce: Wrocław

Zespół opuszcza Ewa Benesz, należąca do niego od początku sezonu 1967/68.

13 lipca 1968

Miejsce: Wrocław

Próba całości Apocalypsis cum figuris.

16 lipca 1968

Miejsce: Wrocław

Próba generalna Apocalypsis cum figuris.

19 lipca 1968

Miejsce: Wrocław

Próba otwarta Apocalypsis cum figuris – nieoficjalna premiera przedstawienia.

25 lipca – 14 sierpnia 1968

Miejsce: Holstebro

Kurs dla aktorów skandynawskich oraz uczestników z Belgii i Stanów Zjednoczonych prowadzony przez Jerzego Grotowskiego i Ryszarda Cieślaka. W jego trakcie doszło do konfliktu Grotowskiego z uczestnikami z USA.

Sierpień 1968

Miejsce: Holstebro

Ukazuje się książka Towards a Poor Theatre (Holstebro, Odin Teatrets Forlag), stanowiąca przez wiele lat podstawowe źródło wiedzy o teatrze Grotowskiego.

22–24 i 26–30 sierpnia 1968

Miejsce: Edynburg

Osiem przedstawień Akropolis na XXII Międzynarodowym Festiwalu w Edynburgu w dawnej sali biura festiwalowego.

4–18 września 1968

Miejsce: Meksyk

Dwanaście przedstawień Księcia Niezłomnego w ramach Olimpiady Kulturalnej zorganizowanej z okazji XIX Igrzysk Olimpijskich w Meksyku przez Instituto Nacional de Bellas Artes – Mexico DF i Komitet Olimpijski.

18 września 1968

Miejsce: Nowy Jork

„New York Times” publikuje list protestacyjny czołowych przedstawicieli amerykańskiego środowiska teatralnego (m.in. Arthur Miller, Edward Albee, Walter Kerr i Jerome Robbins) sprzeciwiających się decyzji władz amerykańskich, które odmówiły członkom Teatru Laboratorium wiz w związku z restrykcjami nałożonymi na kraje Układu Warszawskiego po inwazji na Czechosłowację. W efekcie tej decyzji odwołane zostały występy Teatru w USA.

23 września 1968

Miejsce: Paryż

Z powodu przetrzymania na lotnisku dekoracji do Akropolis nie odbył się pierwszy z planowanych występów gościnnych Teatru Laboratorium.

24 września – 26 października 1968

Miejsce: Paryż

Gościnne występy z Akropolis w Théâtre de l’Epée de Bois na zaproszenie Antoine’a Bourseillera (30 lub 29 przedstawień).

15 października 1968

Miejsce: Paryż

W ośrodku PAN Grotowski wygłasza wykład na temat Teatr dzisiejszy w poszukiwaniu rytuału. Nagrany i spisany przez Catherine Lery i Jeana Sirodeau, stał się podstawą jednego z ważniejszych tekstów Grotowskiego, Teatr i rytuał (wersja polska autoryzowana, „Dialog” 1969 nr 8, s. 64–74. Przedruki: Jerzy Grotowski: Teksty z lat 1965–1969, wybór i redakcja Janusz Degler, Zbigniew Osiński, Wrocław 1989, s. 61–86; wydanie 2 poprawione i uzupełnione 1990, s. 61–86).

27 października – 2 listopada 1968

Miejsce: Studio Twickenham pod Londynem

Rejestracja Akropolis dla telewizji amerykańskiej, realizacja telewizyjna James McTaggart.

4–26 listopada 1968

Miejsce: Aix-en-Provence

Prezentacje Akropolis podczas Action Culturelle du Sud–Est w Centre Dramatique National du Sud–Est, na zaproszenie Antoine’a Bourseillera (23 przedstawienia).

13 listopada 1968

Miejsce: Paryż

Spotkanie Jerzego Grotowskiego z zespołem badań teatralnych i muzykologicznych Centre National de la Recherche Scientifique na temat techniki aktora.

19–24 listopada 1968

Miejsce: Nowy Jork

Nieoficjalna wizyta Grotowskiego w celu nadzorowania procesu montażu rejestracji filmowej Akropolis.

Przełom listopada i grudnia 1968

Miejsce: Aix-en-Provence

Kilkutygodniowy kurs Grotowskiego i Cieślaka dla studentów Centre Dramatique National du Sud-Est. W tym też czasie Grotowski wziął udział w jednym ze spotkań publicznych odbywających się w Nicei w ramach Dni Polskich, zorganizowanych przez ośrodek kulturalny „Les Vaguantes”.

10 grudnia 1968

Miejsce: Asunción

W wieku 70. lat na zawał serca umiera Marian Grotowski.

Koniec grudnia 1968

Grotowski wyjeżdża w podróż do Indii.

31 grudnia 1968

Miejsce: Wrocław

Z tym dniem Maja Komorowska oficjalnie opuszcza Teatr Laboratorium, mimo że już od 1 marca 1968 należała do zespołu Teatru Współczesnego we Wrocławiu.