Kalendarium życia i działalności twórczej Jerzego Grotowskiego

1988

Kwiecień 1988

Miejsce: Vallicelle

Wizyty zaproszonych przez Grotowskiego dawnych współpracowników i znawców jego twórczości, m.in. Zbigniewa Osińskiego (21–31 IV).

11–13 kwietnia 1988

Miejsce: Kraków

Konferencja teatrologiczna „Laboratorium Jerzego Grotowskiego 1959–1984”, której finał stanowi dyskusja panelowa z udziałem Jana Błońskiego, Tadeusza Burzyńskiego, Krzysztofa Czyżewskiego, Małgorzaty Dzieduszyckiej, Małgorzaty Dziewulskiej, Zbigniewa Osińskiego i Konstantego Puzyny (zapis opublikował „Dialog” 1989, nr 5 pod tytułem Grotowski ciągle tajemniczy).

17–30 maja 1988

Miejsce: Irvine

Dwutygodniowa sesja robocza Grotowskiego w ramach projektu Dramat Obiektywny.

Czerwiec 1988

Miejsce: Nowy Jork

Konferencja Grotowskiego na temat Metoda «działań fizycznych» Stanisławskiego w Actor’s Studio. W tym samym czasie Grotowski ogląda przedstawienie Żywot protopopa Awwakuma prezentowane przez Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” Włodzimierza Staniewskiego w katedrze St. Jon the Divine.

16 lipca 1988

Miejsce: Santarcangelo

Wykład Grotowskiego na temat pracy Stanisławskiego nad Świętoszkiem Moliera.

Sierpień 1988

Miejsce: Portland

Sesja selekcyjna, z udziałem młodych artystów z Europy, Ameryki Południowej i USA.

Wrzesień 1988

Miejsce: Pontedera

Początek systematycznej wymiany między Workcenter a grupami młodego teatru i zespołami poszukiwań teatralnych z Włoch.

27 października 1988

Miejsce: Rzym

Promocja włoskiego przekładu książki Petera Brooka, The Shifting Point z udziałem Grotowskiego.