Kalendarium życia i działalności twórczej Jerzego Grotowskiego

1996

Styczeń – luty 1996

Miejsce: Vallicelle

Sesja kwalifikacyjna w Workcenter.

7–8 marca 1996

Miejsce: Vermont

Spotkanie z Jerzym Grotowskim w Bennington College poświęcone Sztuce jako wehikułowi.

3–15 kwietnia 1996

Miejsce: Vallicelle

Robocza wizyta aktorów i reżyserów współpracujących z Laboratoire del’acteur kierowanym przez Michelle Kokosowski.

5 maja 1996

Miejsce: Kopenhaga

Wystąpienie Grotowskiego dla uczestników zamkniętej części sesji ISTA.

7 maja 1996

Miejsce: Kopenhaga

Prywatne spotkanie Grotowskiego z polskimi uczestnikami sesji ISTA i Janą Pilátovą.

10 maja 1996

Miejsce: Kopenhaga

Wystąpienie Grotowskiego w ramach otwartej części ISTA.

7 czerwca 1996

Miejsce: Vallicelle

Grotowski rejestruje swoje wspomnienia ze studiów w PWST przygotowane na prośbę władz Szkoły z okazji obchodów jej 50-lecia. Wystąpienie zostanie odtworzone w czasie inauguracji roku akademickiego 1996/1997.

18 lipca 1996

Miejsce: Bolonia

Uniwersytet w Bolonii przyznaje Grotowskiemu doktorat honoris causa.

27 lipca 1996

Miejsce: Volterra

Wykład Grotowskiego Glosse in margine a „L’arte come veicolo.

Wrzesień – październik 1996

Miejsce: São Paulo

Prezentacje Akcji oraz międzynarodowe sympozjum poświęcone pracy Grotowskiego i Richardsa (14–16 X).

Jesień 1996

Miejsce: Vallicelle

Zmiana nazwy Workcenter of Jerzy Grotowski na Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards.

30 września 1996

Miejsce: São Paulo

Publiczne spotkanie z Grotowskim.

3 października 1996

Miejsce: Wrocław

Umiera Andrzej Bielski, wieloletni aktor Teatru Laboratorium.

7 października 1996

Miejsce: São Paulo

Publiczne spotkanie z Grotowskim.

20–22 grudnia 1996

Miejsce: Warszawa

Wizyta Grotowskiego w związku z przyznaniem mu Nagrody im. Konrada Swinarskiego.

23 grudnia 1996 – 13 stycznia 1997

Miejsce: Wrocław

Wizyta Grotowskiego w związku z przygotowaniami do prezentacji Akcji.