Kalendarium życia i działalności twórczej Jerzego Grotowskiego

1957

3 stycznia 1957

Miejsce: Warszawa

Grotowski bierze udział w pierwszym plenum Tymczasowego Komitetu Centralnego Związku Młodzieży Socjalistycznej, w czasie którego zostaje wybrany do 16-osobowego Sekretariatu TKC.

12 stycznia 1957

Miejsce: Kraków

W Teatrze Poezji premiera Antygony Jeana Anouilha w reżyserii Jerzego Kaliszewskiego (scenografia Tadeusz Kantor), przy którym to przedstawieniu Grotowski był asystentem reżysera.

26–27 stycznia 1957

Miejsce: Warszawa

W czasie obrad II Plenum Tymczasowego Komitetu Centralnego ZMS Grotowski wygłasza ostre przemówienie oskarżające Związek o odchodzenie od ideałów ruchu antystalinowskiego i demokratyzacyjnego. W wyniku konfliktu ideowego rezygnuje z członkostwa w Sekretariacie TKC.

5 lutego 1957

Miejsce: Warszawa

Decyzją cenzury zakazana zostaje publikacja skróconej I złagodzonej wersji wystąpienia Grotowskiego na II Plenum TKC ZMS.

19–20 marca 1957

Miejsce: Warszawa

Obrady III Plenum Tymczasowego Komitetu Centralnego ZMS z udziałem Grotowskiego.

24 marca 1957

Miejsce: Kraków

Powołanie Politycznego Ośrodka Lewicy Akademickiej ZMS – intelektualnego ośrodka młodej, radykalnie lewicowej inteligencji. Grotowski jest jednym z jego założycieli i liderów.

5 kwietnia 1957

Miejsce: Kraków

Grotowski bierze udział w dyskusji na plenum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie poświęconego sprawom młodzieży. Fragment jego przemówienia publikuje „Gazeta Krakowska” (nr 86, z 10 kwietnia, s. 3).

11 kwietnia 1957

Miejsce: Kraków

Ukazuje się programowe wystąpienie Jerzego Grotowskiego i Adama Ogorzałka Lewica akademicka („Gazeta Krakowska” nr 87, z 11 kwietnia, s. 3) przedstawiające program działania POLA.

24 kwietnia 1957

Miejsce: Kraków

Początek prób do Krzeseł Eugène’a Ionesco w reżyserii Grotowskiego i Aleksandry Mianowskiej.

25–27 kwietnia 1957

Miejsce: Warszawa

Grotowski przemawia w trakcie Zjazdu Konstytucyjnego Związku Młodzieży Socjalistycznej w Warszawie. Tekst jego wystąpienia opublikowała 7 maja 1957 roku, „Walka Młodych” (1957 nr 6, z 7 maja, s. 4) nadając mu tytuł Cywilizacja i wolność – nie ma innego socjalizmu.

16 maja 1957

Miejsce: Kraków

Sekretariat Komitetu Wojewódzkiego ZMS w Krakowie rozwiązuje POLA. Ośrodek żegnają krytycznym wobec władz tekstem Stefan Bratkowski i Stanisław Chełstowski. Publikację ich artykułu w 24 numerze „Po Prostu” wstrzymuje cenzura (decyzja z dnia 17 VI). Prawdopodobnie w tym okresie Grotowski wobec braku możliwości działania w zgodzie z własnymi przekonaniami ustępuje z władz ZMS.

29 czerwca 1957

Miejsce: Kraków

W Teatrze Poezji premiera Krzeseł Eugène’a Ionesco z Haliną Gallową (Stara) i Jerzym Nowakiem (Stary), reżyserowanych przez Grotowskiego wspólnie z Aleksandrą Mianowską.

16 lipca – 1 sierpnia 1957

Miejsce: Awinion

Grotowski bierze udział w Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży towarzyszącym Festiwalowi Teatralnemu w Awinionie. Wraz z międzynarodową grupą uczestników obserwuje wydarzenia festiwalowe, bierze udział w spotkaniach i dyskusjach, a także z trójką innych polskich uczestników przygotowuje skecz będący parodią Krzeseł. Swoje wrażenia i opinie z Awinionu przedstawi w tekście Lekcja w Awignonie, opublikowanym przez „Gazetę Krakowską” (1957, nr 212, z 5 września, s. 3).

Sierpień 1957

Miejsce: Paryż

Pierwszy pobyt Grotowskiego w stolicy Francji, w owym czasie wciąż będącej jeszcze kulturalną stolicą świata.

3 grudnia 1957

Miejsce: Kraków

Grotowski przedstawia władzom PWST propozycję realizacji własnej adaptacji Procesu Franza Kafki. Nie została ona przyjęta.

15 grudnia 1957

Miejsce: Kraków

W Teatrze Kameralnym Premiera Port Royal Henry de Montherlanta w reżyserii Jerzego Kreczmara, którego asystentem był Grotowski.

Tego samego dnia odbył się pierwszy z cyklu cotygodniowych wykładów Grotowskiego O podstawach filozofii hinduskiej wygłaszanych w sali Teatru 38; temat wykładu: Podstawowe systemy filozofii hinduskiej.

22 grudnia 1957

Miejsce: Kraków

Wykład Filozofia Buddy, drugi z cyklu wykładów Grotowskiego O podstawach filozofii hinduskiej wygłaszanych w sali Teatru 38.

29 grudnia 1957

Miejsce: Kraków

Wykład Filozoficzne systemy buddyzmu, trzeci z cyklu O podstawach filozofii hinduskiej wygłaszanych w sali Teatru 38.