Kalendarium życia i działalności twórczej Jerzego Grotowskiego

1991

Styczeń 1991

Miejsce: Pontedera

W Workcenter gościły zespoły teatralne z Włoch i zespół z Meksyku, pod kierunkiem Nicolása Núñeza.

8, 9 i 10 lutego 1991

Miejsce: Paryż

Seria rozmów, które Bruno de Panafieu przeprowadził z Grotowskim na temat Georgija Gurdżijewa; ich zapis ukazał się latem 1992 pod tytułem C'etait une sorte de volcan w książce Georges Ivanovitch Gurdjieff (Lozanna. L'Age d'Homme, s. 98–115) Przekład polski: Rodzaj wulkanu.

25 lutego – 1marca i 4–8 marca 1991

Miejsce: Turyn

Cykl wykładów Grotowskiego na Uniwersytecie Turyńskim zatytułowany Questioni relative al lavoro del regista e dall’attore (Zagadnienia pracy reżysera i aktora).

21 marca 1991

Miejsce: Wrocław

Otwarcie wystawy Ryszard Cieślak, aktor Teatru Laboratorium we Wrocławiu, zorganizowanej w sali Ratusza przez Muzeum Historyczne i Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych.

Kwiecień 1991

Miejsce: Nowy Jork

Ukazuje się wiosenny zeszyt kwartalnika „The Drama Review” (Vol. 35, nr 1 (T 129), Spring 1991), przynoszący duży blok tekstów o projektach Dramat Obiektywny i Sztuka jako wehikuł.

7 kwietnia 1991

Miejsce: Wrocław

Inauguracja pierwszej po dziewięciu latach wizyty Grotowskiego w Polsce: zorganizowane przez Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno–Kulturowych spotkanie w hali Wytwórni Filmów Fabularnych z młodymi twórcami z całego kraju i niektórymi dawnymi przyjaciółmi. Podczas spotkania został pokazany film Mercedes Gregory Art as Vehicule.

10 kwietnia 1991

Miejsce: Wrocław

Uroczystość wręczenia Grotowskiemu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego (promotor prof. dr hab. Janusz Degler, recenzentki: prof. Maria Janion i prof. Irena Sławińska).

Maj 1991

Jerzy Grotowski otrzymuje prestiżową nagrodę amerykańskiej Fundacji McArthur.

5–14 lipca 1991

Miejsce: Volterra

Międzynarodowe przedsięwzięcie „Slavic Pilgrimage” – spotkanie artystów teatru ze Wschodu Europy.

14 lipca 1991

Miejsce: Volterra

Spotkanie publiczne Jerzego Grotowskiego i Anatolia Wasiljewa w ramach projektu „Slavic Pilgrimage”.

19–26 lipca 1991

Miejsce: Irvine

Robocza wizyta Grotowskiego na Uniwersytecie Kalifornijskim.

21 lipca 1991

Miejsce: Irvine

Wykład Grotowskiego zatytułowany Grotowski Retrospective: A Personal History.

3 listopada 1991

Miejsce: Rzym

Konferencja Grotowskiego w Palazzo delle Esposizioni di Roma w ramach programu „I Maestri della scena contemporanea” („Mistrzowie współczesnego teatru”).

12 listopada 1991

Miejsce: Pontedera

Grotowski pisze tekst o Irenie i Tadeuszu Byrskich, opublikowany potem w książce: Teatr Byrskich. Refleksje, dokumenty, wspomnienia. Wybór. Wybór i opracowanie: Małgorzata Iskra, Magdalena Rzepka, Kielce 1992.

Grudzień 1991

Miejsce: Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon

Projekt „Parcours de Jerzy Grotowski” zrealizowany we współpracy Workcenter of Jerzy Grotowski w Pontederze i Académie Expérimentale des Théâtres: spotkanie współpracowników Grotowskiego z różnych okresów twórczości, od Teatru Laboratorium w Opolu i we Wrocławiu (m.in.: Maja Komorowska, Rena Mirecka i Zygmunt Molik) aż po Workcenter.

Grudzień 1991

Grotowski przechodzi pierwszy zawał serca.