Kalendarium życia i działalności twórczej Jerzego Grotowskiego

1969

2 stycznia 1969

Miejsce: Wrocław

Do pracy z zespołem przyjęta zostaje na półroczny staż kolejna grupa obcokrajowców (Franz Marijnen, Joseph Slovik, Lee de Roos i Ricardo Martinez oraz Francoise-Marie Chatot).

12 stycznia 1969

Miejsce: Nowy Jork

Telewizyjna emisja rejestracji Akropolis poprzedzona wstępem Petera Brooka.

23 stycznia 1969

Miejsce: Nowy Jork

Ukazuje się wywiad z Grotowskim przeprowadzony przez Margaret Croyden (I Said Yes to the Past, an interview with Jerzy Grotowski by Margaret Croyden, „The Village Voice” 1969, p. 41–42).

8 lutego 1969

Miejsce: Wrocław

Próba całości Apocalypsis cum figuris.

11 lutego 1969

Miejsce: Wrocław

Oficjalna premiera Apocalypsis cum figuris.

21–22 marca 1969

Miejsce: Wrocław

Legendarna, 23-godzinna próba analityczna Apocalypsis cum figuris.

28 marca 1969

Miejsce: Wrocław

Spotkanie Jerzego Grotowskiego ze studentami wydziału reżyserskiego PWST w Warszawie.

29 marca 1969

Miejsce: Wrocław

Ćwiczenia fizyczne i plastyczne z udziałem studentów wydziału reżyserskiego PWST w Warszawie; dyskusja Jerzego Grotowskiego ze studentami.

30 marca 1969

Miejsce: Wrocław

Spotkanie zespołu z Tadeuszem Byrskim.

1 kwietnia 1969

Miejsce: Opole

Spotkanie z Jerzym Grotowskim w Sali Klubu Związków Twórczych.

15 kwietnia – 2 maja 1969

Miejsce: Aix-en-Provence

Zajęcia prowadzone przez Jerzego Grotowskiego i Ryszarda Cieślaka w ramach międzynarodowego stażu dla aktorów w Centre Dramatique du Sud-Est na zaproszenie Antonie’a Bourseillera.

10 maja 1969

Miejsce: Wrocław

Z okazji Dnia Działacza Kultury Grotowski otrzymuje Złoty Krzyż Zasługi.

16–30 czerwca 1969

Miejsce: Warszawa

Zorganizowany z inicjatywy Jana Kreczmara kurs praktyczny dla studentów II roku Wydziału Aktorskiego PWST, prowadzony przez Jerzego Grotowskiego i Ryszarda Cieślaka.

Lipiec 1969

Miejsce: Holstebro, Indie

Na początku lipca Jerzy Grotowski obserwuje pracę uczestników kursu dla aktorów w Holstebro, następnie udaje się w trwającą do końca sierpnia podróż do Indii.

31 sierpnia 1969

Z zespołu odchodzi Czesław Wojtała.

1–25 września 1969

Miejsce: Belgrad

Jerzy Grotowski przebywa jako gość honorowy na III międzynarodowym festiwalu teatrów „BITEF 212”, gdzie między innymi bierze udział w wykładzie-konferencji na temat problemów awangardy.

18–22 września 1969

Miejsce: Londyn

Gościnne pokazy Apocalypsis cum figuris w krypcie kościoła w Stepney na zaproszenie Institute of Contemporary Arts.

25–29 września 1969

Miejsce: Londyn

Gościnne pokazy Księcia Niezłomnego w krypcie kościoła w Stepney na zaproszenie Institute of Contemporary Arts.

1 października 1969

Miejsce: Warszawa

W „Teatrze” ukazuje się słynna recenzja Puzyny z Apocalypsis cum figuris (Konstanty Kuzyna: Powrót Chrystusa, „Teatr” 1969 nr 19, z 1–15 października s. 11–13).

2–3 października 1969

Miejsce: Manchester

Gościnne przedstawienia Księcia Niezłomnego w Drama Department Studio Manchester University w ramach Dni Kultury Polskiej From Poland with Art, zorganizowanych przy współpracy Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Instytutu Kultury Polskiej w Londynie.

6–7 października 1969

Miejsce: Manchester

Gościnne przedstawienia Księcia Niezłomnego w Drama Department Studio Manchester University w ramach Dni Kultury Polskiej From Poland with Art, zorganizowanych przy współpracy Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Instytutu Kultury Polskiej w Londynie.

10–11 października 1969

Miejsce: 10–11 października

Pokazy Księcia Niezłomnego w Nuffield Studio w ramach Dni Kultury Polskiej From Poland with Art, zorganizowanych przy współpracy Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Instytutu Kultury Polskiej w Londynie.

16 października – 2 listopada 1969

Miejsce: Nowy Jork

Pierwsza seria gościnnych występów Teatru Laboratorium w kościele metodystów przy placu Waszyngtona w Greenwich Village (Książę Niezłomny).

16 października 1969

Miejsce: Nowy Jork

Po przedstawieniu Księcia Niezłomnego spotkanie zespołu z przedstawicielami amerykańskiego świata kultury i sztuki.

4–15 listopada 1969

Miejsce: Nowy Jork

Druga seria gościnnych występów Teatru Laboratorium w kościele metodystów przy placu Waszyngtona w Greenwich Village (Akropolis).

7 listopada 1969

Miejsce: Nowy Jork

Pierwsze z cyklu czterech spotkań z Jerzym Grotowskim w Brooklyn Academy of Music.

18–26 listopada 1969

Miejsce: Nowy Jork

Trzecia seria gościnnych występów Teatru Laboratorium w kościele metodystów przy placu Waszyngtona w Greenwich Village (Apocalypsis cum figuris).

29 listopada – 3 grudnia 1969

Czwarta seria gościnnych występów Teatru Laboratorium w kościele metodystów przy placu Waszyngtona w Greenwich Village (Księżę Niezłomny).

30 listopada 1969

Trzecie z cyklu czterech spotkań z Jerzym Grotowskim w Brooklyn Academy of Music.

5–7 grudnia 1969

Miejsce: Nowy Jork

Piąta seria gościnnych występów Teatru Laboratorium w kościele metodystów przy placu Waszyngtona w Greenwich Village (Książę Niezłomny).

6 grudnia 1969

Czwarte z cyklu czterech spotkań z Jerzym Grotowskim w Brooklyn Academy of Music.

6 grudnia 1969

Czwarte z cyklu czterech spotkań z Jerzym Grotowskim w Brooklyn Academy of Music.

10–15 grudnia 1969

Miejsce: Nowy Jork

Szósta seria gościnnych występów Teatru Laboratorium w kościele metodystów przy placu Waszyngtona w Greenwich Village (Apocalypsis cum figuris).

15 grudnia 1969

Miejsce: Nowy Jork

Spotkanie Grotowskiego z członkami The Dramatists Guild. Jego autoryzowane fragmenty ukazały się pod tytułem ‘All Writers Seem to Be Menaced Except the Great Ones’... Grotowski, („The Dramatists Guild Quarterly” 1970, Winter, p. 7–9).

22 grudnia 1969

Miejsce: Warszawa

Po powrocie z występów Teatru Laboratorium w Wielkiej Brytanii i USA Grotowski spotyka się z przedstawicielami prasy w Hotelu Europejskim.

Koniec roku 1969

Druga podróż Grotowskiego do Indii.