Kalendarium życia i działalności twórczej Jerzego Grotowskiego

1989

15 lutego 1989

Miejsce: Pontedera

Wykład Grotowskiego: Montaż w pracy reżysera w ramach zorganizowanego przez władze prowincji Pisa projektu „Abitare il teatro”.

25 lutego 1989

Miejsce: Pontedera

Na spotkanie z Grotowskim przybywa goszczący wówczas we Włoszech zespół moskiewskiej Szkoły Sztuki Dramatycznej (Szkoła dramaticzeskogo iskusstwa) pod kierownictwem Anatolija Wasiljewa.

Ok. 15–30 maja 1989

Miejsce: Irvine

Kolejna sesja robocza Grotowskiego na University of Kalifornia w ramach projektu Dramat Obiektywny.

19–21 maja 1989

Miejsce: Wojkowo koło Kowar

Międzynarodowe Sympozjum z okazji trzydziestej rocznicy założenia przez Grotowskiego i Flaszena Teatru 13 Rzędów w Opolu, zorganizowane przez Ośrodek Badań i Praktyk Kulturowych przy Teatrze im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze, założony i kierowany przez Alinę Obidniak. Uczestnicy Sympozjum otrzymali pierwsze egzemplarze książki Grotowskiego: Teksty z lat 1965–1969. Wybór. Wybór i redakcja: Janusz Degler, Zbigniew Osiński, Wrocław 1989.

Lipiec 1989

Miejsce: Vallicelle

Mercedes Gregory realizuje film dokumentujący Downstairs Action.

31 sierpnia 1989

Miejsce: Wrocław

Władze miasta rozwiązują Drugie Studio Wrocławskie i podejmują decyzję o przekształceniu instytucji w ośrodek dokumentacji i badań twórczości Grotowskiego.

12 września 1989

Miejsce: Paryż

Grotowski otrzymuje jedno z najważniejszych odznaczeń francuskich, Order Sztuki i Literatury (Ordre des Arts et des Lettres) przyznany przez ministra kultury Jacka Langa.

24 września 1989

Miejsce: Paryż

W Théâtre des Bouffes du Nord odbywa się spotkanie „Grotowski aujourd’hui” („Grotowski dzisiaj”) zorganizowane przez Le Centre International de Créations Théâtrales (Międzynarodowy Ośrodek Badań Teatralnych), pod kierownictwem Petera Brooka i Micheline Rozan.

6–7 października 1989

Miejsce: Modena

Dwudniowe sympozjum „Grotowski, la presenza assente” („Grotowski, obecność nieobecna”) zorganizowane przez Drama Teatri, Comune di Modena i Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale w Pontederze. Drugiego dnia konferencji Grotowski wygłosił obszerne wystąpienie, którego fragmenty weszły do tekstu Od zespołu teatralnego do sztuki jako wehikułu (autoryzowany pierwodruk polski: „Notatnik Teatralny” zima 1992, nr 4, s. 31–43).