Kalendarium życia i działalności twórczej Jerzego Grotowskiego

1956

1 kwietnia 1956

Miejsce: Moskwa

Grotowski z powodów zdrowotnych przerywa studia w GITIS-ie i dzięki pomocy Jurija Zawadskiego udaje się w podróż do oazy Bajram-Ali na skraju pustyni Kara-kum w Turkmenii – tamtejszy suchy klimat jest wykorzystywany do leczenia chorób nerek; pierwszy etap podróży odbywał się drogą lotniczą – samolotem z Moskwy do Aszchabadu przez Baku.

2 kwietnia 1956

Miejsce: Turkmenia

Podróż koleją z Aszchabadu do Bajram-Ali.

20 maja 1956

Miejsce: Bajram-Ali

Grotowski opuszcza oazę i wyrusza koleją w podróż powrotną do Moskwy wiodącą m.in. przez Bucharę, Samarkandę i Aralsk.

29 maja 1956

Miejsce: Moskwa

Po powrocie Grotowski zdaje egzaminy w GITIS-ie.

15 czerwca 1956

Grotowski wyjeżdża z Moskwy i wraca do Polski.

Lipiec 1956

Miejsce: Kraków

Grotowski rozpoczyna współpracę z Studenckim Teatrem Eksperymentalnym (jako reżyser został oficjalnie zatrudniony od sierpnia), z którym miał przygotować polską prapremierę Ubu króla Alfreda Jarry’ego. Na skutek różnic w poglądach na temat metod i celu pracy współpraca została zerwana w grudniu 1956.

7 lipca 1956

Miejsce: Kraków

Grotowski występuje do władz PWST o przyjęcie go od razu na II rok studiów na Wydziale Reżyserskim. Jego prośba zostaje odrzucona.

9 września 1956

Miejsce: Kraków

Na łamach „Dziennika Polskiego” (1956 nr 216, z 9–10 września, s. 6, 9) ukazuje się artykuł Grotowskiego Jakie dostrzegłem zmiany w życiu kulturalnym ZSRR opisujący poodwilżowe zmiany w kulturze radzieckiej.

1 października 1956

Miejsce: Kraków

Grotowski rozpoczyna studia reżyserskie w krakowskiej PWST, jednocześnie obejmując obowiązki asystenta.

28 listopada 1956

Miejsce: Kraków

Powołanie Rewolucyjnego Związku Młodzieży; Grotowski jest jednym z jego liderów.

6–7 grudnia 1956

Miejsce: Warszawa

W czasie ogólnopolskiej narady jako przedstawiciel młodzieżowych grup rewolucyjnych, komunistycznych i socjalistycznych Grotowski występuje zdecydowanie przeciwko pozostałościom stalinizmu, postulując daleko posuniętą samodzielność ruch młodzieżowego. Na tym tle dochodzi do jego sporu z reprezentującym opcję przeciwną Krzysztofem Pomianem.

12 grudnia 1956

Miejsce: Warszawa

W czasie narady przedstawicieli Rewolucyjnego Związku Młodzieży i Związku Młodzieży Robotniczej Grotowski po raz kolejny wypowiada się przeciwko „aparatczykom” oraz manipulacjom pojawiającym się w związku z rosnącą tendencją do centralizacji ruchu młodzieżowego.