Kalendarium życia i działalności twórczej Jerzego Grotowskiego

1951

Maj 1951

Miejsce: Kraków

Jerzy Grotowski zdaje maturę jako uczeń V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Krakowie.

6 września 1951

Miejsce: Kraków

Egzaminy praktyczne do Państwowej Szkoły Aktorskiej. Grotowski otrzymuje na nich jedną ocenę dobrą (głos), dwie dostateczne (warunki zewnętrzne i wyrazistość) oraz jedną niedostateczną (dykcja; przyczyną tak złej oceny były wady wymowy).

7 września 1951

Miejsce: Kraków

Egzaminy teoretyczne do Państwowej Szkoły Aktorskiej. Za pracę na temat W jaki sposób może się teatr przyczynić do budowy socjalizmu w Polsce? Grotowski otrzymał ocenę bardzo dobrą i został przyjęty na studia.