Kalendarium życia i działalności twórczej Jerzego Grotowskiego

1966

10 stycznia 1966

Miejsce: Wrocław

Pierwsza próba czytana do planowanego, a niezrealizowanego przedstawienia Samuela Zborowskiego.

11 stycznia 1966

Miejsce: Wrocław

Egzamin dla kandydatów na stażystów w Teatrze Laboratorium.

1 lutego 1966

Miejsce: Wrocław

Do zespołu dołącza Andrzej Paluchiewicz.

6–10 lutego 1966

Miejsce: Norrköping, Szwecja

Seminarium instruktażowe dla profesorów i studentów szkoły teatralnej z udziałem Jerzego Grotowskiego, Ryszarda Cieślaka, Antoniego Jahołkowskiego i Reny Mireckiej.

12–16 lutego 1966

Miejsce: Skara, Szwecja

Seminarium dla wykładowców i studentów szkoły teatralnej z udziałem Jerzego Grotowskiego, Ryszarda Cieślaka, Antoniego Jahołkowskiego i Reny Mireckiej. Wystąpienie Grotowskiego wygłoszone w czasie tego seminarium stało się podstawą tekstu Mowa w Skarze, opublikowanego w książce Ku teatrowi ubogiemu.

17­­–20 lutego 1966

Miejsce: Sztokholm

Konferencja metodyczna dla aktorów i reżyserów z udziałem Jerzego Grotowskiego, Ryszarda Cieślaka, Antoniego Jahołkowskiego i Reny Mireckiej.

21 lutego – 3 marca 1966

Miejsce: Sztokholm

Gościnne występy z Księciem Niezłomnym w sali Moderna Museet (10 przedstawień).

5–14 marca 1966

Miejsce: Kopenhaga

Gościnne pokazy Księcia Niezłomnego w sali Politechniki (10 przedstawień).

7–9 marca 1966

Miejsce: Kopenhaga

Cykl konferencji metodycznych dla aktorów i reżyserów, prowadzonych przez Jerzego Grotowskiego.

16–17 marca 1966

Miejsce: Oslo

Konferencja metodyczna dla aktorów i reżyserów prowadzona przez Grotowskiego.

20–22 marca 1966

Miejsce: Oslo

Gościnne występy z Księciem Niezłomnym przygotowane z inicjatywy Eugenia Barby (3 przedstawienia).

Przełom marca i kwietnia 1966

Teatr Laboratorium przyjmuje znak wzorowany na pętli Reduty.

7 kwietnia 1966

Miejsce: Wrocław

Pokazy Balkonu Jeana Geneta przygotowanego przez grupę stażystów w reżyserii Serge’a Ouaknine’a.

23 maja 1966

Miejsce: Wrocław

Grotowski bierze udział w dyskusji poświęconej polskiej dramaturgii współczesnej i polskiemu teatrowi w Klubie Związków Twórczych.

3–4 czerwca 1966

Miejsce: Wrocław

Konferencja ze studentami szwedzkich szkół teatralnych; pokaz Księcia Niezłomnego dla studentów ze Szwecji.

21–25 czerwca 1966

Miejsce: Paryż

Pięć pokazów Księcia Niezłomnego na scenie Théâtre de l'Odéon w ramach X Sezonu Teatru Narodów. Ogromny sukces tych występów zadecydował w znacznej mierze o pozycji Grotowskiego i jego teatru w Europie.

21 czerwca 1966

Miejsce: Paryż

Podczas przyjęcia na cześć zespołu zorganizowanego po pierwszym spektaklu Księcia Niezłomnego Jean-Louis Barrault podarował Jerzemu Grotowskiemu portret Antonina Artauda.

25 czerwca 1966

Miejsce: Paryż

W nocy, po pokazach Księcia Niezłomnego spotkanie młodych aktorów i reżyserów francuskich z Jerzym Grotowskim.

28 czerwca – 2 lipca 1966

Miejsce: Amsterdam

Pięć pokazów Księcia Niezłomnego na Holland Festival 1966.

1 lipca 1966

Miejsce: Amsterdam

Konferencja instruktażowa dla aktorów i reżyserów młodego pokolenia prowadzona przez Jerzego Grotowskiego.

6 lipca 1966

Miejsce: Warszawa

Konferencja prasowa na temat występów Teatru Laboratorium we Francji i Holandii.

15–30 lipca 1966

Miejsce: Holstebro

Kurs Jerzego Grotowskiego dla aktorów, reżyserów i krytyków skandynawskich prowadzony we współpracy z Ryszardem Cieślakiem, Reną Mirecką i Antonim Jahołkowskim.

1–10 sierpnia 1966

Miejsce: Londyn

Kurs Jerzego Grotowskiego i Ryszarda Cieślaka dla aktorów The Royal Shakespeare Company przeprowadzony na zaproszenie Petera Brooka w ramach przygotowań do spektaklu US.

14 sierpnia 1966

Miejsce: Warszawa

Miesięcznik „ITD” publikuje wywiad z Grotowskim (Jerzy Grotowski o sztuce aktora, rozmawiał Janusz Budzyński, „ITD” 1966 nr 33, z 14 sierpnia, s. 8–10).

Wrzesień 1966

Miejsce: Wrocław

We wrześniowym numerze „Odry” ukazuje się jeden z najważniejszych tekstów Grotowskiego: Ku teatrowi ubogiemu („Odra” 1965 nr 9, s. 21–27).

27–30 września 1966

Miejsce: Liège

Cztery spektakle Księcia Niezłomnego na Festival de Jeune Théâtre w Opera Liège.

30 września 1966

Miejsce: Wrocław

Do zespołu dołącza Czesław Wojtała.

1 października 1966

Miejsce: Wrocław

Do zespołu aktorskiego dołącza Elizabeth Albahaca.

1–6 października 1966

Miejsce: Bruksela

Cykl wykładów i ćwiczeń aktorskich w École Supérieure des Arts du Spectacle prowadzonych przez Jerzego Grotowskiego i Ryszarda Cieślaka.

Październik – listopad 1966

Miejsce: Wrocław

Zespół pracuje nad etiudami częściowo osnutymi wokół tematyki biblijnej, a także inspirowanymi Braćmi Karamazow Fiodora Dostojewskiego.

8 października 1966

Miejsce: Warszawa

Wystąpienie Grotowskiego w czasie dyskusji na Kongresie Kultury Polskiej.

19 listopada 1966

Miejsce: Wrocław

Pierwsza próba Ewangelii określona jako taka.