Związki Eugenia Barby i Odin Teatret z Jerzym Grotowskim i Teatrem Laboratorium (1961–1998)

Przygotowano na podstawie Kalendarium dostępnego w Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 432–444.

 

1961

25 stycznia: Eugenio Barba przyjeżdża do Polski jako stypendysta Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Czerwiec: po raz pierwszy udaje się do Teatru 13 Rzędów w Opolu, gdzie ogląda Dziady w reżyserii Jerzego Grotowskiego

 

1962

5 lutego: Eugenio Barba rozpoczyna praktykę w Teatrze 13 Rzędów w Opolu

Kwiecień: ukazuje się przygotowany przez Eugenia Barbę, a wydany przez Teatr 13 Rzędów, zeszyt Expériences du Théâtre-Laboratoire 13 Rzędów, poświęcony pracy Jerzego Grotowskiego i jego zespołu; Barba zostaje asystentem Grotowskiego w pracy nad spektaklem Akropolis do słów Stanisława Wyspiańskiego

Lipiec: wyjeżdża do Finlandii na Seminarium Młodych Reżyserów podczas festiwalu Młodzieży Demokratycznej w Helsinkach, członkiem delegacji polskiej jest Jerzy Grotowski

 

1963

Luty: Eugenio Barba pracuje jako asystent reżysera przy spektaklu Tragiczne dzieje doktora Fausta według Christophera Marlowe’a

Luty–marzec: przygotowuje się do reżyserii Boskiej Komedii według Dantego w Teatrze 13 Rzędów

8–15 czerwca: w Warszawie odbywa się Kongres ITI, podczas którego Eugenio Barba wywozi wybranych gości do Łodzi na pokaz Tragicznych dziejów doktora Fausta; wśród widzów znaleźli się m.in. Tone Brulin, Palle Brunius, Jan Christiaens, Jean Dercant, Michel Saint-Denis, Sveinn Einarsson, Hubert Gignoux, René Hainaux, Jean Julien, Kasja Krook, Ingrid Luterkort, Eduardo Manet, Kristin Olsoni, Henry Popkin, Raul Raclice, Jean-Louis Roux, Alan Seymour, Ossia Trilling

Sierpień: z inicjatywy Eugenia Barby ukazuje się specjalny zeszyt włoskiego czasopisma „Sipario” nr 208–209 (pod redakcją Franca Quadriego), poświęcony teatrowi polskiemu; zawiera m.in. artykuły krytyków, reżyserów i scenografów, Erwina Axera, Jana Błońskiego, Edwarda Csató, Jana Kotta, Konstantego Puzyny, Józefa Szajny, teksty Witkacego oraz dwie sztuki, Tadeusza Różewicza i Jerzego Broszkiewicza

 

1964

Kwiecień: Eugenio Barba zakłada w Oslo Odin Teatret

Ukazuje się praca Eugenia Barby Le Théâtre-Laboratoire „13 Rzędów: d’Opole. Ou le théâtre comme auto-penetrationn collective

 

1965

Odin Teatret wydaje pierwszy zeszyt czasopisma „Teatrets Teori og Teknikk” poświęcony Jerzemu Grotowskiemu oraz Jacques’owi Polieri w serii „Biblioteca Sarmatica”; w padewskim wydawnictwie Marsilio ukazuje się Alla ricerca del teatro perduto. Una proposta dell’avangiardia polacca Eugenia Barby – pierwsza książka na temat pracy Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium

 

1966

6 lutego – 25 marca: Odin Teatret organizuje pierwsze zagraniczne tournée Teatru Laboratorium z Księciem Niezłomnym według Calderóna-Słowackiego, który jest pokazywany w Sztokholmie (21 lutego – 3 marca, 10 pokazów), Kopenhadze (4–14 marca, 5 pokazów) i Oslo (20–23 marca, 3 pokazy), Odin Teatret towarzyszy zespołowi Grotowskiego i prezentuje spektakl Ornitofilene w Sztokholmie i Oslo

Lipiec: Odin Teatret organizuje po raz pierwszy w Holstebro 15-dniowe Inter-Scandinavian Seminar, w którym jako pedagodzy uczestniczą m.in. Jerzy Grotowski, Ryszard Cieślak, Stanisław Brzozowski oraz Eugenio Barba

 

1967

Lipiec: odbywa się III Inter-Scandinavian Seminar (15 dni) w Odin Teatret, z udziałem m.in. Jerzego Grotowskiego i Ryszarda Cieślaka

 

1968

Lipiec: Jerzy Grotowski, Ryszard Cieślak, Stanisław Brzozowski oraz Jolanda Rodio, Carla i Romana Colombaioni, Alberto Vitalie, Marc Fumaroli, Henri Boutiller uczestniczą w V Inter-Scandinavian Seminar (15 dni) w Odin Teatret

Sierpień: ukazuje się specjalny zeszyt „Teatrets Teori og Teknikk” nr 7 – w formie książki Towards a Poor Theatre Jerzego Grotowskiego (opracowanie Eugenio Barba, wstęp Peter Brook)

 

1969

Lipiec: udział Jerzego Grotowskiego, Jolandy Rodio, Carla i Romana Colombaionich, Alberta Vitaliego, Josepha Chaikina, Yves’a Lebretona, Ingemara Lindha w VII Inter Scandinavian Seminar (18 dni) w Odin Teatret

 

1971

Lipiec: Torgeir Wethal reżyseruje w Holstebro film Trening w Teatrze Laboratorium z udziałem Ryszarda Cieślaka oraz aktorów Odin Teatret: Malou Ilmoni i Tage Larsena, asystuje mu Iben Nagel Rasmussen; film został zrealizowany przez Odin Teatret Film dla telewizji RAI (Radiotelevisione Italiana)

26 sierpnia – 12 września: pokazy spektaklu Apocalypsis cum figuris Teatru Laboratorium w Odin Teatret (12 pokazów)

 

1972

Czerwiec: ukazuje się zeszyt „Teatrets Teori og Teknikk” nr 18 pt. Grotowski’s Training

 

1973

25–27 października: pokazy spektaklu Dom mego ojca Odin Teatret podczas IV Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Teatru Otwartego we Wrocławiu

 

1975

14 czerwca – 7 lipca: podczas Uniwersytetu Poszukiwań Teatru Narodów we Wrocławiu odbywa się program „Odin Teatret Permanen” – cykl wydarzeń zakładających zarówno bierne, jak i czynne uczestnictwo, m.in.: treningi i pokazy pracy (których zwieńczeniem była premiera Księgi tańców), a także spotkanie z Eugeniem Barbą (z Jerzym Grotowskim w roli tłumacza), projekcje filmów, m.in. premiera W poszukiwaniu teatru oraz dokumentów poświęconych różnym tradycjom teatralnym, m.in. teatrowi z Bali; Odin Teatret towarzyszą wykładowcy Instytutu Teatralnego w Rzymie: Nicola Savarese, Franco Ruffini, Fabricio Cruciani i Ferruccio Marotti

 

1976

20–30 września: Eugenio Barba organizuje pod auspicjami UNESCO Międzynarodowe Warsztaty Poszukiwań Teatralnych w ramach sezonu Teatru Narodów podczas Festiwalu BITEF w Belgradzie (Jugosławia), podczas którego po raz pierwszy używa terminu Trzeci Teatr. Warsztaty inauguruje spotkanie z Jerzym Grotowskim, ponadto zostają pokazane rejestracje filmowe spektakli Akropolis i Księcia Niezłomnego Teatru Laboratorium.

 

1979

12–16 września: Eugenio Barba uczestniczy w międzynarodowym kolokwium Problemy teorii i praktyki w świetle najnowszych badań naukowych w Karpaczu, zorganizowanym przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze oraz Teatr im. Cypriana Norwida; Radę Programową stanowią: René Guy Busnel, Janusz Degler, Alina Obidniak, Jean-Marie Pradier, wśród uczestników znalazł się również Jerzy Grotowski, który zabrał głos w dyskusji i tłumaczył wystąpienie Eugenia Barby

 

1980

1–31 października: Jerzy Grotowski jest gościem I sesji Międzynarodowej Szkoły Antropologii Teatru (ISTA) w Bonn

 

1981

8 sierpnia – 8 października: Jerzy Grotowski uczestniczy w II sesji ISTA w Volterze, jako członek Rady Doradczej

 

1982

5–14 lutego: Jerzy Grotowski przebywa w Odin Teatret w celu podsumowania pracy związanej z ISTA

 

1983

Sierpień–wrzesień: Eugenio Barba pisze list z poparciem dla projektu Dramat Obiektywny Jerzego Grotowskiego, podobne listy wystosowują m.in. Peter Brook i André Gregory

 

1984

Marzec: Eugenio Barba odwiedza Jerzego Grotowskiego w Irvine

Ukazuje się drugie wydanie „Teatrets Teori og Teknikk” nr 7 w formie książki Towards a Poor Theatre Jerzego Grotowskiego

 

1986

2 stycznia: Jerzy Grotowski i Eugenio Barba uczestniczą w międzynarodowym sympozjum Mouvement Scénique dans la Formation des Acteurs w Liege w Belgii; dodatkowo Barba tłumaczy wystąpienie Grotowskiego na język angielski

 

1987

13–14 lutego: Eugenio Barba bierze udział w zamkniętym seminarium w Pontederze, podczas którego Jerzy Grotowski informuje uczestników o swojej aktualnej pracy, w seminarium udział biorą m.in. Georges Banu, Roberto Bacci, Jacques Chwat, Jennifer Kumiega, Ferdinando Taviani Raymonde i Valentin Temkine’owie

 

1988

Eugenio Barba odwiedza Jerzego Grotowskiego w Vallicelle

 

1989

6–7 października: w Teatro Storchi w Modenie odbywa się sympozjum Grotowski, la presenza assente, podczas pierwszego dnia, Grotowski, l’impatto sul mondo teatrale, wystąpienia wygłaszają Eugenio Barba oraz Maria de la Luz Hurtado, Franco Quadri, Renata Molinari, Anatolij Wasiljew, Gianni Manzella, Piergiorgio Giacche, Michaił Szwydkoj; drugiego dnia, Grotowski, l’arte come veicolo głos zabierają: Ferdinando Taviani, Georges Banu i Petera Brooka, a także Jerzy Grotowski

 

1990

Maj: Eugenio Barba odwiedza Jerzego Grotowskiego w Vallicelle

 

1993

6–20 czerwca: podróż Eugenia Barby do Włoch, m.in. spotkanie z Jerzym Grotowskim w Pontederze

 

1994

29 września – 2 października: międzynarodowe convivum Traditions and Founders of Traditions w Holstebro z okazji trzydziestolecia Odin Teatret, wśród gości założyciele nowych tradycji: Jerzy Grotowski, Kazuo Ohno, Sanjukta Panigrahi, Judith Malina

 

1996

3–12 maja: Jerzy Grotowski i Thomas Richards są gośćmi specjalnymi X sesji ISTA w Kopenhadze, w ramach której odbywa się spotkanie z Jerzym Grotowskim (5 maja) oraz sympozjum Teatr w społeczeństwie wielokulturowym zorganizowane przez Eugenia Barbę i Kirsten Hastrup na Uniwersytecie Kopenhaskim, z udziałem m.in. Clifforda Geertza, Sanjukty Panigrahi, Richarda Schechnera, Jerzego Grotowskiego, Daria Fo (9–11 maja)

 

1998

W wydawnictwie Il Mulino w Bolonii ukazuje się pierwsze wydanie książki Eugenia Barby La terra di cenere e diamanti. Il mio apprendistato in Polonia seguito da 26 lettere di Jerzy Grotowski a Eugenio Barba