2020-12-05
2021-03-18
Łucja Iwanczewska

Teatr agonu i możliwych przyszłości [wideo]

Filmowy zapis wykładu powstał w ramach kursu wiodącego Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań „Teatr dla filozofii – filozofia dla teatru”.

Medium teatru współczesnego i historycznego potraktujemy jako eksperyment, który konstruuje humanistyczne poznanie i daje wgląd w kulturowe praktyki. W naszym rozumieniu teatr stanowił będzie performatywną praktykę kulturową. Wykorzystując współczesne filozoficzne koncepcje praktykowania kultury, estetyzacji życia społecznego, polityk antagonistycznych i agonicznych, a także te dotyczące dążeń emancypacyjnych i alternatywnych scenariuszy wspólnotowych – dokonamy przejścia od teatru krytycznego po teatr możliwych przyszłości.

O autorce