2012-06-15
2014-04-07

POLECAMY

Wykłady o teatrze/Лекції про театр

Wykłady o teatrze/Лекції про театр

wstęp Dariusz Kosiński, redakcja naukowa Wanda Świątkowska, Hanna Wesełowska

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Centrum im. Łesia Kurbasa, Kijów-Wrocław 2010

Publikacja jest efektem współpracy Centrum Łesia Kurbasa w Kijowie i Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. W ramach projektu _PolskaKulturaUkraina_, zrealizowanego w 2010 roku, w Kijowie odbył się cykl wykładów na temat współczesnego teatru polskiego (wrzesień-październik), natomiast we Wrocławiu została zorganizowana jednodniowa sesja dotycząca teatru ukraińskiego (29 listopada).

Spalić dom. Rodowód reżysera

Eugenio Barba

Spalić dom. Rodowód reżysera

Przekład Anna Górka
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wrocław – Warszawa 2011

Ciało poetyckie. Nauczanie twórczości teatralnej

Jacques Lecoq

Ciało poetyckie. Nauczanie twórczości teatralnej

przełożyła Magdalena Hasiuk-Świerzbińska, konsultacja Katarzyna Regulska

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011

 

OUP-2012-plakat

Summer Seminars

17–28 WRZEŚNIA 2011

Instytut Grotowskiego zaprasza na wakacyjny cykl wykładów i warsztatów w języku angielskim. Seminaria letnie Otwartego Uniwersytetu poszukiwań to dwutygodniowy program adresowany do osób z całego świata, które we współpracy z wybitnymi naukowcami chcą poszerzyć swoją wiedzę o teatrze i performansie, pogłębić umiejętność krytycznej analizy współczesnej kultury, a także poznać tradycje i współczesność teatru polskiego, w tym także dokonania Jerzego Grotowskiego.

„Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Tea

Serge Ouaknine

„Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium

przełożył Juliusz Tyszka
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011

Gdy przyjechałem do wrocławskiego Teatru Laboratorium w styczniu 1966 roku, Książę Niezłomny był dopiero co ukończony. Spektakl wyraźnie ewoluował, aż do swej ostatecznej formy. Przez długi czas jego wewnętrzna budowa i technika pozostawały mi obce. Po roku praktycznego stażu i obserwacji Grotowski poprosił mnie o odtworzenie scenariusza.

Jerzy Grotowski e il suo laboratorio. Dagli spettacoli a L’arte come veicolo

Zbigniew Osiński

Jerzy Grotowski e il suo laboratorio. Dagli spettacoli a L’arte come veicolo

Traduzione e cura di Marina Fabbri. Prefazione di Eugenio Barba con una Postfazione di Franco Ruffini

Bulzoni Editore, Roma 2011

 

W numerze 4 „Performera” zamieściliśmy

przekład wstępu do książki autorstwa Eugenia Barby Kronika buntu

przekład posłowia autorstwa Franca Ruffiniego Książki Jerzego Grotowskiego

oraz omówienie książki – tekst Katarzyny Woźniak Z ziemi polskiej do włoskiej.

Czym jest teatr?

Tadashi Suzuki

Czym jest teatr?

Przekład z języka japońskiego Anna Sambierska, wstęp i redakcja naukowa Henryk Lipszyc
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2012

Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–201

Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–2010

Projekt graficzny Małgorzata Laszczak
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011

Dwa teatry – dwa światy. Opowieści

Ireneusz Guszpit

Dwa teatry – dwa światy. Opowieści

Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2012

Tom […] zawiera pochodzące z ostatnich kilku lat teksty Ireneusza Guszpita snute wokół dwóch zespołów: Reduty i Ośrodka Praktyk Teatralnych ‘Gardzienice’. Nie jest to jednak książka o teatrze. I nie chodzi o to, że żaden z dwóch zespołów, którym jest poświęcona, nie ma w swojej nazwie słowa „teatr”, ale o to przede wszystkim, że pisząc o nich, Ireneusz Guszpit pisze raczej o sobie i świecie, czy też – dokładniej – o sobie myślącym o świecie poprzez myślenie o teatrze”. (fragment wstępu Dariusza Kosińskiego)

Polskie kontakty teatralne z Orientem w XX wieku.  Część pierwsza: Kronika

Zbigniew Osiński

Polskie kontakty teatralne z Orientem w XX wieku. Część pierwsza: Kronika

Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008

Polskie kontakty teatralne z Orientem w XX wieku.  Część druga: Studia

Zbigniew Osiński

Polskie kontakty teatralne z Orientem w XX wieku. Część druga: Studia

Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008

Ludwik Flaszen, Grotowski & Company

Ludwik Flaszen

Grotowski & Company

translated by Andrzej Wojtasik with Paul Allain, edited with the assistance of Monika Blige and with a tribute by Eugenio Barba and an introduction by Paul Allain

Icarus Publishing Enterprise, Holstebro – Malta – Wrocław 2010

La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al. Parat

La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al parateatro

A cura di Zbigniew Jędrychowski, Zbigniew Osiński, Grzegorz Ziółkowski, edizione italiana a cura di Pier Pietro Brunelli e Luisa Tinti, traduzione dal polacco di Marina Fabbri
Bulzoni Editore, Roma 2010

Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski

Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski

Giuliano Campo with Zygmunt Molik

Routledge, London and New York 2010

Jana Pilátová, Hnízdo Grotowského. Na prahu divadelni antropologie

Jana Pilátová

Hnízdo Grotowského. Na prahu divadelni antropologie

Instytut Umění – Divadelní Ústav, Praha 2009; we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego

Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty - tom 1

Zbigniew Osiński

Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty - tom 1

tom 1, wydanie 2 zmienione

słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010

Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty - tom 2

Zbigniew Osiński

Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty - tom 2

tom 2

słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010

Raptularz kijowski

Juliusz Osterwa

Raptularz kijowski

wstęp i opracowanie Ireneusz Guszpit

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011