2012-06-15
2014-04-07
Jerzy Grotowski, Ludwik Flaszen

Dla Zbigniewa Osińskiego

Dedykacja Jerzego Grotowskiego

 

Jerzy Grotowski:

„Zbigniewowi Osińskiemu, prawdziwemu i głębokiemu historykowi tej drogi, która stała się moim życiem, z przyjaźnią i z miłującym sercem, Grot. Pontedera, 28 IV 1988”.

Dedykacja Jerzego Grotowskiego dla Zbigniewa Osińskiego na broszurze wydanej przez Centro di Lavoro di Jerzy Grotowski. Workcenter of Jerzy Grotowski (Pontedera 1988)

 

Ludwik Flaszen:

Wypowiedź w trakcie spotkania z okazji czterdziestolecia Teatru Laboratorium, Wrocław 15 października 1999. Cyt. [za:] Grzegorz Ziółkowski: Czarna skrzynka, „Didaskalia” 1999 nr 34, s. 62.

Osiński jest Herodotem Teatru Laboratorium, zajmując się jego dziejami heroicznymi; jest Tacytem, gdyż jest kronikarzem, piszącym rzeczy, które niekoniecznie podobają się Cezarowi; jest także Gallem Anonimem, ponieważ wszyscy z niego korzystają, a mało kto go cytuje.