2012-06-15
2015-09-23
Duncan Jamieson

Od reprezentacji do etyki: reinterpretacja praktyki teatralnej i wypowiedzi Grotowskiego (ze wsparciem ze strony Derridy…)

Tekst jest tłumaczeniem pełnej wersji referatu wygłoszonego podczas seminarium otwartego „Grotowski: inne spojrzenia”, które odbyło się w Instytucie Grotowskiego w czerwcu 2010 roku. Wyjąwszy fragmenty, które zostały bądź opuszczone w trakcie spotkania ze względu na ograniczenia czasowe, badź adaptowane z wcześniejszego referatu na podobny temat, a także uzupełnione adresy bibliograficzne i komentarze w przypisach, obecna wersja zachowuje kształt i rejestr oryginalnego wystąpienia.

Referat przedstawia niektóre z perspektyw, które autor od kilku lat rozwija w ramach swojego projektu badawczego. Jeżeli chcieliby Państwo podzielić się uwagami na temat artykułu lub zadać pytanie z nim związane, prosimy o przesyłanie ich bezpośrednio na adres: duncan [dot] jamieson [at] ptpjournal [dot] com.

Chciałbym w tym miejscu podziękować organizatorowi seminarium, Dariuszowi Kosińskiemu, za zaproszenie mnie do wzięcia udziału w wydarzeniu oraz moim promotorom, Phillipowi B. Zarrillemu i Williamowi Stantonowi, za wsparcie i konstruktywne uwagi do wcześniejszego referatu na ten temat, który wygłosiłem podczas seminarium na University of Exeter w październiku 2008. Serdecznie dziękuję wszystkim praktykom teatru i kolegom, którzy udzielili mi pomocy pozwalając obserwować i dokumentować ich pracę oraz udzielając obszernych wywiadów – jestem niezmiernie wdzięczny za ich ofiarność, otwartość i zaangażowanie. Dziękuję też tłumaczce referatu, Adeli Karszni, za dbałość i drobiazgowość w pracy nad polskim przekładem.