OUP-2012-plakat

Otwarty Uniwersytet Poszukiwań
Summer Seminars

17–28 WRZEŚNIA 2011

Instytut Grotowskiego zaprasza na wakacyjny cykl wykładów i warsztatów w języku angielskim. Seminaria letnie Otwartego Uniwersytetu poszukiwań to dwutygodniowy program adresowany do osób z całego świata, które we współpracy z wybitnymi naukowcami chcą poszerzyć swoją wiedzę o teatrze i performansie, pogłębić umiejętność krytycznej analizy współczesnej kultury, a także poznać tradycje i współczesność teatru polskiego, w tym także dokonania Jerzego Grotowskiego.

W roku 2012 seminaria poprowadzą wybitni specjaliści otwierający nowe perspektywy w badaniach nad przedstawieniami i performansami: prof. Jon McKenzie (University of Wisconsin-Madison) – autor głośnej książki Perform or Else i jedna z najważniejszych postaci współczesnej performatyki, oraz prof. Jean Marie-Pradier (Université Paris 8) – twórca etnoscenologii, oryginalnej perspektywy badawczej badającej różnorodne przedstawienia kulturowe, w tym zwłaszcza przedstawienia kultur tradycyjnych. Obaj zagraniczni goście letnich seminariów wygłoszą także otwarte wykłady publiczne.
Uzupełnieniem seminariów profesorów McKenziego i Pradiera będą wykłady i prezentacje poświęcone polskiemu teatrowi i performansowi. Cykl wykładów na temat twórczości Jerzego Grotowskiego wygłosi prof. Dariusz Kosiński (Uniwersytet Jagielloński, Instytut im. Jerzego Grotowskiego), a współczesny polski performans zaprezentuje jedna z jego najważniejszych przedstawicielek, Joanna Warsza.

Seminaria letnie przeznaczone są dla zamkniętej grupy uczestników (do 20 osób). Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 lipca 2012 do Sylwii Fiałkiewicz na adres: fsylwia [at] grotowski-institute [dot] art [dot] pl. Koszt wynosi 350 EUR/200 EUR (dla uczestników z Europy Środkowej i Wschodniej).

 

Koordynatorzy projektu:

Dariusz Kosiński, Sylwia Fiałkiewicz

Pełna informacja na www.grotowski-institute.art.pl

oraz w załączniku

ZałącznikWielkość
Plik summer-seminar-2012.pdf418.16 KB