Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–201

Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–2010

Projekt graficzny Małgorzata Laszczak
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011

Maciej Stawiński jest artystą zajmującym się fotografią, autorem projektów artystycznych, I dydaktycznych, kuratorem wystaw fotograficznych. Zajmuje się też dydaktyką fotografii. Jego prace i dokumentacje można znaleźć w zbiorach publicznych na całym świecie.

We wstępie do niniejszej publikacji czytamy: „Cykl prac “Rena Mirecka – Teatr Człowieczy” prezentuje wybrane fragmenty dokumentu fotograficznego, w którym staram się badać proces twórczości i twórczej osobowości artystki poprzez spójny portret w działaniu od czasów teatralnych, poprzez okres parateatru, aż do najnowszych poszukiwań, wykraczających poza teatr”.

Projekt zrealizowano przy pomocy funduszu stypendialnego ze środków finansowych budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz Instytutu im. Jerzego Grotowskiego.