„Zeszyty Naukowe PWST”

„Zeszyty Naukowe PWST”

W numerze między innymi materiały ze współorganizowanej przez Państwową Szkołę Teatralną i Instytut Grotowskiego konferencji „Żywe słowo w teatrze" (20 X 2011):

Jecek Romanowski: Wprowadzenie

Grzegorz Godlewski: Tradycyjne źródła sztuki słowa żywego

Krzysztof Rutkowski: „Człowiek myśli całym ciałem". Działanie Adama Mickiewicza w świetle antropologii Gestu Marcela Jousse'a

Maria Prussak: Wyspiański – słowa żywe, słowa wykradzione

Dariusz Kosiński: Żywosłowie – zapomniane marzenia porzuconego patrona

Józefa Zająć-Jamróz: W strone antropologii słowa. Mieczysław Kotlarczyk, Kristin Linklater, Zygmunt Molik

Ewa Oleszko-Molik: Jak swobodnie operować głosem. „Voice and Body" Zygmunta Molika – bez tajemnic