„Zeszyty Naukowe PWST”

„Zeszyty Naukowe PWST”

W numerze między innymi materiały ze współorganizowanej przez Państwową Szkołę Teatralną i Instytut Grotowskiego konferencji „Żywe słowo w teatrze" (20 X 2011):

Jecek Romanowski: Wprowadzenie

Grzegorz Godlewski: Tradycyjne źródła sztuki słowa żywego

Krzysztof Rutkowski: „Człowiek myśli całym ciałem". Działanie Adama Mickiewicza w świetle antropologii Gestu Marcela Jousse'a

Maria Prussak: Wyspiański – słowa żywe, słowa wykradzione

Dariusz Kosiński: Żywosłowie – zapomniane marzenia porzuconego patrona

Józefa Zająć-Jamróz: W strone antropologii słowa. Mieczysław Kotlarczyk, Kristin Linklater, Zygmunt Molik

Ewa Oleszko-Molik: Jak swobodnie operować głosem. „Voice and Body" Zygmunta Molika – bez tajemnic

 

POLECONE EKSPRESEM

Performuj albo… Od dyscypliny do performansu
Ciało widowiskowe. Etnoscenologia sztuk widowiskowych
Aktor. Animator twórczych procesów
The post-taumatic theatre of Grotowski and Kantor. History and Holocaust in „Akr
„Didaskalia. Gazeta teatralna” nr 112  Grudzień 2012
„Zeszyty Naukowe PWST”
W pułapce przeciwieństw. Ideologie tożsamości
Teatr i teatrologia. Podstawowe pytania
W labiryncie. Theodoros Terzopoulos spotyka Heinera Müllera
Teatr bez teatru. Performanse w Anglii Wschodniej u schyłku średniowiecza
Raport dla El Greca
Czym jest teatr?
Spalić dom. Rodowód reżysera
Ciało poetyckie. Nauczanie twórczości teatralnej
„Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Tea
Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski
Ludwik Flaszen, Grotowski & Company
Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–201