Ciało widowiskowe. Etnoscenologia sztuk widowiskowych
Jean-Marie Pradier

Ciało widowiskowe. Etnoscenologia sztuk widowiskowych

przełożyła Kinga Bierwiaczonek

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

 

Dzieło Jean-Marie Pradiera to przekrojowe wprowadzenie do etnoscenologii, dyscypliny naukowej badającej zorganizowane zachowania widowiskowe człowieka w ich kontekście kulturowym. Autor analizuje antyczne, renesansowe oraz klasycystyczne działania widowiskowe oraz bada zależność między tymi działaniami a rozwojem nauk o człowieku. Prezentuje stosunek do ciała i jego funkcji w zachodniej myśli filozoficznej, a także w naukach medycznych i innych. Pokazuje, jak kształtowała się koncepcja ciała widowiskowego, na którą miały wpływ determinatury kulturowe i religijne danych epok, poglądy wybitnych twórców teatralnych oraz liczne przemiany społeczne i polityczne. Wreszcie w celu podkreślenia cech charakterystycznych zachodniego sposobu myślenia zestawia teorie europejskie z azjatyckimi

 

Zobacz recenzję Dariusza Kosińskiego

POLECONE EKSPRESEM

Performuj albo… Od dyscypliny do performansu
Ciało widowiskowe. Etnoscenologia sztuk widowiskowych
Aktor. Animator twórczych procesów
The post-taumatic theatre of Grotowski and Kantor. History and Holocaust in „Akr
„Didaskalia. Gazeta teatralna” nr 112  Grudzień 2012
„Zeszyty Naukowe PWST”
W pułapce przeciwieństw. Ideologie tożsamości
Teatr i teatrologia. Podstawowe pytania
W labiryncie. Theodoros Terzopoulos spotyka Heinera Müllera
Teatr bez teatru. Performanse w Anglii Wschodniej u schyłku średniowiecza
Raport dla El Greca
Czym jest teatr?
Spalić dom. Rodowód reżysera
Ciało poetyckie. Nauczanie twórczości teatralnej
„Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Tea
Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski
Ludwik Flaszen, Grotowski & Company
Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–201