Ciało widowiskowe. Etnoscenologia sztuk widowiskowych
Jean-Marie Pradier

Ciało widowiskowe. Etnoscenologia sztuk widowiskowych

przełożyła Kinga Bierwiaczonek

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

 

Dzieło Jean-Marie Pradiera to przekrojowe wprowadzenie do etnoscenologii, dyscypliny naukowej badającej zorganizowane zachowania widowiskowe człowieka w ich kontekście kulturowym. Autor analizuje antyczne, renesansowe oraz klasycystyczne działania widowiskowe oraz bada zależność między tymi działaniami a rozwojem nauk o człowieku. Prezentuje stosunek do ciała i jego funkcji w zachodniej myśli filozoficznej, a także w naukach medycznych i innych. Pokazuje, jak kształtowała się koncepcja ciała widowiskowego, na którą miały wpływ determinatury kulturowe i religijne danych epok, poglądy wybitnych twórców teatralnych oraz liczne przemiany społeczne i polityczne. Wreszcie w celu podkreślenia cech charakterystycznych zachodniego sposobu myślenia zestawia teorie europejskie z azjatyckimi

 

Zobacz recenzję Dariusza Kosińskiego