„Didaskalia. Gazeta teatralna” nr 112  Grudzień 2012

„Didaskalia. Gazeta teatralna” nr 112  Grudzień 2012

W numerze m.in.:

GROTOWSKI

Agata Adamiecka-Sitek: Grotowski, kobiety i homoseksualiści

Autorka analizuje spektakl Jerzego Grotowskiego Apocalypsis cum figuris (Teatr Laboratorium we Wrocławiu, prem. I wersji: 19 VII 1968) w kontekście agonu płci. Wbrew kanonicznym interpretacjom, Adamiecka-Sitek przeprowadza analizę kobiecości i męskości w dziele Grotowskiego, unaoczniając swego rodzaju dramatyzację mizoginistycznego dyskursu psychoanalizy, a także męskiej homoseksualności i rodzaju erotyki mistycznej.

POLECONE EKSPRESEM

Performuj albo… Od dyscypliny do performansu
Ciało widowiskowe. Etnoscenologia sztuk widowiskowych
Aktor. Animator twórczych procesów
The post-taumatic theatre of Grotowski and Kantor. History and Holocaust in „Akr
„Didaskalia. Gazeta teatralna” nr 112  Grudzień 2012
„Zeszyty Naukowe PWST”
W pułapce przeciwieństw. Ideologie tożsamości
Teatr i teatrologia. Podstawowe pytania
W labiryncie. Theodoros Terzopoulos spotyka Heinera Müllera
Teatr bez teatru. Performanse w Anglii Wschodniej u schyłku średniowiecza
Raport dla El Greca
Czym jest teatr?
Spalić dom. Rodowód reżysera
Ciało poetyckie. Nauczanie twórczości teatralnej
„Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Tea
Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski
Ludwik Flaszen, Grotowski & Company
Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–201