„Didaskalia. Gazeta teatralna” nr 112  Grudzień 2012

„Didaskalia. Gazeta teatralna” nr 112  Grudzień 2012

W numerze m.in.:

GROTOWSKI

Agata Adamiecka-Sitek: Grotowski, kobiety i homoseksualiści

Autorka analizuje spektakl Jerzego Grotowskiego Apocalypsis cum figuris (Teatr Laboratorium we Wrocławiu, prem. I wersji: 19 VII 1968) w kontekście agonu płci. Wbrew kanonicznym interpretacjom, Adamiecka-Sitek przeprowadza analizę kobiecości i męskości w dziele Grotowskiego, unaoczniając swego rodzaju dramatyzację mizoginistycznego dyskursu psychoanalizy, a także męskiej homoseksualności i rodzaju erotyki mistycznej.