Dwa teatry – dwa światy. Opowieści
Ireneusz Guszpit

Dwa teatry – dwa światy. Opowieści

Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2012

Tom […] zawiera pochodzące z ostatnich kilku lat teksty Ireneusza Guszpita snute wokół dwóch zespołów: Reduty i Ośrodka Praktyk Teatralnych ‘Gardzienice’. Nie jest to jednak książka o teatrze. I nie chodzi o to, że żaden z dwóch zespołów, którym jest poświęcona, nie ma w swojej nazwie słowa „teatr”, ale o to przede wszystkim, że pisząc o nich, Ireneusz Guszpit pisze raczej o sobie i świecie, czy też – dokładniej – o sobie myślącym o świecie poprzez myślenie o teatrze”. (fragment wstępu Dariusza Kosińskiego)

„Sztafeta to w świecie sportu taka konkurencja zespołowa, w której każdy z zawodników danego zespołu może wystartować dopiero wtedy, gdy jego poprzednik pokona określony odcinek trasy i w umówiony sposób przekaże następcy prawo do startu. Jej istotą jest zatem współdziałanie. W świecie pozasportowym sztafetą bywa przekazywanie ognia tym, którzy nań oczekują i którzy mają moc, by ponieść go dalej. Ogniem bywa wiedza, idea, wiara. Także w teatr”. (fragment książki)