Wykłady o teatrze/Лекції про театр

Wykłady o teatrze/Лекції про театр

wstęp Dariusz Kosiński, redakcja naukowa Wanda Świątkowska, Hanna Wesełowska

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Centrum im. Łesia Kurbasa, Kijów-Wrocław 2010

Publikacja jest efektem współpracy Centrum Łesia Kurbasa w Kijowie i Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. W ramach projektu _PolskaKulturaUkraina_, zrealizowanego w 2010 roku, w Kijowie odbył się cykl wykładów na temat współczesnego teatru polskiego (wrzesień-październik), natomiast we Wrocławiu została zorganizowana jednodniowa sesja dotycząca teatru ukraińskiego (29 listopada).

„Publikowane w polskojęzycznej części niniejszej książki artykuły układają się w swoistą syntezę najważniejszych zjawisk teatralnych Ukrainy wieku XX i początku XXI. Nie zastąpią one oczywiście głębszych i dokładniejszych studiów, nie zastąpią bezpośredniego poznania współczesnego teatru ukraińskiego, ale – mamy nadzieję – ułatwią jedno i drugie, przyczyniając się do lepszego poznania kultury sąsiadów i zmniejszenia niegeograficznej odległości, która wciąż wydaje się nas dzielić.” (fragment Wstępu)