Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty - tom 1
Zbigniew Osiński

Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty - tom 1

tom 1, wydanie 2 zmienione

słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010

Czym jest „laboratorium” dla Grotowskiego? Nie jest ono jedynie czymś zewnętrznym i formalnym. Wprost przeciwnie: stanowi o sensie jego pracy, odnosi się do jej esencji. Bez „laboratorium” nie można w ogóle sensownie mówić o prowadzonych przezeń badaniach i poszukiwaniach. Tak w przeszłości, jak i obecnie. Nie istnieje w konsekwencji nic takiego, jak podział na praktykę Grotowskiego” i jakąś „teorię Grotowskiego” (czy jak to nazwać?). Ostatecznie cała jego „filozofia” i „światopogląd” to były zawsze i są również obecnie: praktyka, praktykowanie, badanie, doświadczanie, niekiedy odkrywanie.