Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty - tom 1
Zbigniew Osiński

Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty - tom 1

tom 1, wydanie 2 zmienione

słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010

Czym jest „laboratorium” dla Grotowskiego? Nie jest ono jedynie czymś zewnętrznym i formalnym. Wprost przeciwnie: stanowi o sensie jego pracy, odnosi się do jej esencji. Bez „laboratorium” nie można w ogóle sensownie mówić o prowadzonych przezeń badaniach i poszukiwaniach. Tak w przeszłości, jak i obecnie. Nie istnieje w konsekwencji nic takiego, jak podział na praktykę Grotowskiego” i jakąś „teorię Grotowskiego” (czy jak to nazwać?). Ostatecznie cała jego „filozofia” i „światopogląd” to były zawsze i są również obecnie: praktyka, praktykowanie, badanie, doświadczanie, niekiedy odkrywanie.

POLECONE EKSPRESEM

Wykłady o teatrze/Лекції про театр
Spalić dom. Rodowód reżysera
Ciało poetyckie. Nauczanie twórczości teatralnej
OUP-2012-plakat
„Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Tea
Jerzy Grotowski e il suo laboratorio. Dagli spettacoli a L’arte come veicolo
Czym jest teatr?
Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–201
Dwa teatry – dwa światy. Opowieści
Polskie kontakty teatralne z Orientem w XX wieku.  Część pierwsza: Kronika
Polskie kontakty teatralne z Orientem w XX wieku.  Część druga: Studia
Ludwik Flaszen, Grotowski & Company
La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al. Parat
Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski
Jana Pilátová, Hnízdo Grotowského. Na prahu divadelni antropologie
Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty - tom 1
Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty - tom 2
Raptularz kijowski