La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al. Parat

La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al parateatro

A cura di Zbigniew Jędrychowski, Zbigniew Osiński, Grzegorz Ziółkowski, edizione italiana a cura di Pier Pietro Brunelli e Luisa Tinti, traduzione dal polacco di Marina Fabbri
Bulzoni Editore, Roma 2010

Il libro ripercore le varie tappe di questa straordinaria avventura teatrale, dai primi esperimenti iniziati nel 1959 a Opole nel Teatro delle 13 File, attraverso i grandi ruoli femminili nei maggiori spettacoli del Teatro Laboratorio di Wrocław degli anni Sessanta (Akropolis, Il Principe Constante, Apocalypsis cum figuris), fino alle sperimentazioni parateatrali che, iniziate negli anni Settanta con Grotowski e arricchite da molteplici soggiorni in India, vedono ancor oggi Rena Mirecka quale intrepida leader di numerosi gruppi di partecipanti in ogni parte del mondo.

Publikacja powstała we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego.

POLECONE EKSPRESEM

Wanda Świątkowska, Hamleci Jerzego Grotowskiego
Giuliano Campo, Zygmunt Molik, „Głos i Ciało"
Ludwik Flaszen, Grotowski & Company. Źródła i wariacje
Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Labo
Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium
Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–201
Gabriele Vacis, Awareness. Dziesięć dni z Jerzym Grotowskim
„Faust" J.W. Goethego na scenach polskich. Grotowski – Szajna – Jarocki
Od „Orfeusza” do „Studium o Hamlecie”. Teatr 13 Rzędów w Opo
Dominika Laster: Grotowski's Bridge Made of Memory: Embodied Memory, Witnessing
Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski
François Kahn, Le jardin. Récits et réflexions sur le travail para-théâtral
La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al. Parat