Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium

Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium

Pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Grzegorza Ziółkowskiego
Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005.

Publikacja nie ma charakteru monograficznego, przypomina raczej tytułową, bogato ilustrowaną fotografiami, podróż poprzez lata współpracy Reny Mireckiej z Jerzym Grotowskim w Teatrze Laboratorium – aż po własne poszukiwania prowadzone przez aktorkę w International Centre of Work Prema Sãyi na Sardynii. Podróż niezwykle osobistą, ujawniającą bowiem korespondencję artystki, fragmenty notatników sporządzonych w latach 1959–1964, a także przedstawiającą dwa teksty – Przebudzenie (artykuł napisany po rozwiązaniu Teatru Laboratorium) oraz List do Ciebie – kierowany do uczestników warsztatów. Publikacja zawiera również rozmowę z Reną Mirecką przeprowadzoną przez Tadeusza Kornasia dla „Didaskaliów” oraz tekst jej włoskiego współpracownika, Piera Pietra Brunellego. Cennym uzupełnieniem książki jest kalendarium i bibliografia wypowiedzi aktorki.

Od wydawcy

http://ksiegarnia.grotowski-institute.art.pl/produkt/podroz-rena-mirecka

POLECONE EKSPRESEM

Wanda Świątkowska, Hamleci Jerzego Grotowskiego
Giuliano Campo, Zygmunt Molik, „Głos i Ciało"
Ludwik Flaszen, Grotowski & Company. Źródła i wariacje
Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Labo
Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium
Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–201
Gabriele Vacis, Awareness. Dziesięć dni z Jerzym Grotowskim
„Faust" J.W. Goethego na scenach polskich. Grotowski – Szajna – Jarocki
Od „Orfeusza” do „Studium o Hamlecie”. Teatr 13 Rzędów w Opo
Dominika Laster: Grotowski's Bridge Made of Memory: Embodied Memory, Witnessing
Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski
François Kahn, Le jardin. Récits et réflexions sur le travail para-théâtral
La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al. Parat