Giuliano Campo, Zygmunt Molik, „Głos i Ciało"
Giuliano Campo, Zygmunt Molik

Głos i Ciało

Przekład Andrzej Wojtasik, Ewa Oleszko-Molik, redakcja Monika Blige
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, Wrocław – Kraków 2016

Książka zawiera zapis cyklu rozmów z Zygmuntem Molikiem przeprowadzonych przez Giuliana Campa – aktora, reżysera, badacza współpracującego z British Grotowski Project realizowanego w University of Kent w Wielkiej Brytanii. Całość podzielona została na dziewięć dni:

  • Dzień pierwszy: Acting Therapy – Głos i Życie – początki
  • Dzień drugi: Techniki – „Wyśpiewaj swoją pieśń” – Nauczyciele i mistrzowie – Grotowski i zespół
  • Dzień trzeci: Parateatr – Organiczne życie i proces – Ryszard Cieślak
  • Dzień czwarty: Spotkanie z Nieznanym – Montaż
  • Dzień piąty: Alfabet ciała
  • Dzień szósty: Tekst – Różnice organiczne i kulturowe – Głos jako wehikuł
  • Dzień siódmy: Uwaga – Konieczność, proces organiczny, nostalgia
  • Dzień ósmy: Spektakle – Spotkanie z Grotowskim – Teatr Laboratorium
  • Dzień dziewiąty: Koledzy i współpracownicy

W książce znalazły się też fotografie dokumentujące twórczy dorobek Zygmunta Molika: od udziału w spektaklach w Krakowie i Łodzi, przez role w Teatrze 13 Rzędów i Teatrze Laboratorium (Dziady, Kordian, Akropolis, Książę Niezłomny, Apocalypsis cum figuris) po pracę warsztatową.

ksiegarnia.grotowski-institute.art.pl/produkt/glos-i-cialo/

POLECONE EKSPRESEM

Wanda Świątkowska, Hamleci Jerzego Grotowskiego
Giuliano Campo, Zygmunt Molik, „Głos i Ciało"
Ludwik Flaszen, Grotowski & Company. Źródła i wariacje
Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Labo
Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium
Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–201
Gabriele Vacis, Awareness. Dziesięć dni z Jerzym Grotowskim
„Faust" J.W. Goethego na scenach polskich. Grotowski – Szajna – Jarocki
Od „Orfeusza” do „Studium o Hamlecie”. Teatr 13 Rzędów w Opo
Dominika Laster: Grotowski's Bridge Made of Memory: Embodied Memory, Witnessing
Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski
François Kahn, Le jardin. Récits et réflexions sur le travail para-théâtral
La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al. Parat