Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Labo

Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium

Pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007

Propozycja ta to z jednej strony swoista spłata długu czytelnikowi, który ukazał przed teatrem – polskim i światowym – nowe drogi, inne niż dotychczas znane; z drugiej zaś – odpowiedź na naglącą potrzebę stworzenia kanonicznego zbioru tekstów o jego spektaklach. Zbioru, który będzie zarówno ukazywał jego dokonania, jak też poświadczał charakter, typ i zasięg rezonansu, z jakim się spotkały; nie tylko uchwyci przekształcenia, jakim został poddany przez niego teatr, ale także ujawni to, co przyjęli widzowi tych spektakli. Dla oceny ogromnej roli Grotowskiego dla współczesnej kultury i sztuki taka propozycja jest nieoceniona”.
Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Dobrochny Ratajczakowej

„W książce najwięcej do powiedzenia ma Ludwik Flaszen, „ten drugi” w Teatrze Laboratorium. Blisko osiemnaście komentarzy Flaszena do poszczególnych przedstawień Grotowskiego otwiera tę edycję. A potem następują recenzje i omówienia, a także polemiki, pisane niejako „na gorąco” przez świadków zjawiska, gdzie pozycję kluczową odegrał bodaj nestor polskiej krytyki teatralnej, Tadeusz Kudliński. Dalej idą syntezy: od Broniewskiego do Kolankiewicza, z kluczową dla Teatru 13-Rzędów rozprawą Zbigniewa Raszewskiego. Najwięcej dowolności widać w sekwencji ostatniej tomu, która zbiera „do ogniska” studia i szkice badaczy najmłodszych, pisane po latach eseje i rozprawy: Majchrowskiego, Kornasia, Wójtowicz, Kanabrodzkiego. W tomie nie zabraknie również – a jakże – studiów Zbigniewa Osińskiego”.
Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Jana Ciechowicza

ksiegarnia.grotowski-institute.art.pl/produkt/misterium-zgrozy-i-urzeczenia/

POLECONE EKSPRESEM

Książę Niezłomny
Alina Obidniak, Pola energii
Słowacki/Grotowski. Rekontekstualizacje
Peter Brook, With Grotowski. Theatre is Just a Form
Renata M. Molinari, Dziennik Teatru Źródeł. Polska 1980
Grotowski powtórzony
Grzegorz Ziółkowski, Guślarz i eremita. Jerzy Grotowski: od wykładów rzymskich (
James Slowiak; Jairo Cuesta, Jerzy Grotowski
Jerzy Grotowski, Ku teatrowi ubogiemu
Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Labo
Grotowski – Cieślak. Spojrzenia
Peter Brook, Avec Grotowski
Dariusz Kosiński, Grotowski. Przewodnik
Tadeusz Burzyński, Mój Grotowski
Le theatre en Pologne/The theatre in Poland
Dariusz Kosiński, Teatra polskie. Historie
Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty - tom 2
Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty - tom 1
Ludwik Flaszen, Grotowski & Company
La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al. Parat
Jana Pilátová, Hnízdo Grotowského. Na prahu divadelni antropologie
Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski