Tadeusz Burzyński, Mój Grotowski
Tadeusz Burzyński

Mój Grotowski

Wybór i opracowanie Janusz Degler, Grzegorz Ziółkowski

Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006Wyjątkowe miejsce w życiu Tadeusza zajmował Jerzy Grotowski. Bez wątpienia mocno zaważył na jego światopoglądzie i rozwoju duchowym. Był bowiem dla niego nie tylko największym artystą, ale ucieleśnieniem ideału twórczego życia. [...] Jednocześnie Grotowski stanowił dla Tadeusza niekwestionowany autorytet, uosabiający to, co w sztuce najistotniejsze: taki rodzaj doświadczenia egzystencjalnego, które wzbogacając nas wewnętrznie, umacnia jednocześnie poczucie własnej tożsamości i autentyczności.

Dlatego dla Tadeusza każdorazowy kontakt z Grotowskim był dużym przeżyciem. Ten zaś na pewno o tym wiedział i dawał mu prawo wstępu tam, gdzie nie dopuszczał dziennikarzy. (fragment Posłowia Janusza Deglera)