Grotowski powtórzony

Grotowski powtórzony

wstęp i opracowanie Stanisław Rosiek

słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009; we współpracy z Instytutem Grotowskiego

Jak doszło do tego, że Grotowski został tu powtórzony? Rzecz tak się miała: 20 marca 1981 roku Jerzy Grotowski przyjechał do Gdańska i spotkał się z grupą osób współtworzących «Transgresje». Najpierw odczytywał, komentując, fragmenty z Fałszywych proroków Martina Bubera, później odpowiadał na zadawane mu pytania. Magnetofon nie zarejestrował tego, co wówczas mówiono. (fragment wprowadzenia z 1986 roku)

Zmieniam się, na pewno się zmieniam. Życie inaczej wygląda z różnych pozycji. Inaczej o wschodzie, kiedy się wchodzi w jego bramę, która nie wiedzieć, gdzie prowadzi – ale powinna prowadzić wzwyż, wzwyż. Inaczej, kiedy się jest u góry, widzi się horyzont, widzi się, co się opuszcza. To wszystko trzeba opuścić, nic się do grobu nie zabiera. Nie ma w tym nic tragicznego, tragiczne jest, jeżeli ktoś trzyma się kurczowo tego, czego już nie ma. (17. O potrzebie zmieniania się [wersja A])